Практичне застосування географічних знань, вмінь і навичок у проектуванні об’єктів і територій природно-заповідного фонду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
Розглядаються знання фахівця-географа, які можуть бути застосовані у багатьох сферах діяльності суспільства – у районному плануванні, експертизі різноманітних проектів, обґрунтуваннях видів антропогенної діяльності, у природоохоронній сфері тощо. Показано, що однією зі сфер реалізації потенціалу вченого-географа є природоохоронна сфера і зокрема дослідження природно-заповідних територій.
Considered the geographical special knowledges that can be applied in many areas of society - in regional planning, examination of various projects, justification kinds of human activities, environmental protection and so on. It is shown that one of the areas of potential scientist and geographer is a conservation area and in particular the study of protected areas.
Опис
Ключові слова
географія, geography, географічні знання, geographical knowledges, природно-заповідний фонд, nature-protected areas
Бібліографічний опис
Воровка, В. П. Практичне застосування географічних знань, вмінь і навичок у проектуванні об'єктів і територій природно-заповідного фонду [Текст] / В. П. Воровка // Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу, (7 жовтня, Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; упоряд. А. О. Корнус. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – С. 5–8.