Впровадження ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні у розрізі раціонального використання природних ресурсів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
Дано характеристику розвіданих запасів нафти і природного газу у видобувних районах Сумської області, а також виявлено та проаналізовано основні проблем нафтогазового комплексу у розрізі раціонального використання природних ресурсів у зв'язку з впровадженням в Україні Ініціативи прозорості видобувних галузей.
The characteristic of proven reserves of oil and natural gas in producing areas of Sumy region, and the main problems of oil and gas mining in terms of natural resource management in connection with the introduction of Ukraine Extractive Industries Transparency Initiative were identified and analyzed.
Опис
Ключові слова
нафтогазовидобування, oil and gas mining, раціональне природокористування, rational recourse used, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Буц, Ю. В. Впровадження ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні у розрізі раціонального використання природних ресурсів [Текст] / Ю. В. Буц // Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу, (7 жовтня, Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; упоряд. А. О. Корнус. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – С. 12–15.