Географія: від мегабомбезної науки до другорядної шкільної дисципліни?

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
Розглянуто функції географії, які вона виконувала на різних етапах свого розвиту. Показано деякі кризові явища у географії та шляхи їх подолання. Визначено функції географії на сучасному етапі розвитку суспільства.
Functions geography, which she had during the various stages of her develop are described. Showing some aspects of crisis in geography and the ways how to overcome of them. Defined the functions of geography in modern society.
Опис
Ключові слова
географія, geography, функції географії, functions of grography, географічна освіта, geographical education
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Географія: від мегабомбезної науки до другорядної шкільної дисципліни? [Текст] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус // Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу, (7 жовтня, Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; упоряд. А. О. Корнус. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – С. 8–12.