Оцінка екологічного ризику території НПП «Кременецькі гори»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
Виконано аналіз екологічних ризиків для територій НПП "Кременецькі гори", який дозволив обґрунтувати їх класифікацію та сформувати основні напрямки оптимізації: потрібно здійснювати й покращувати заходи лісовідновлення та лісорозведення суміжних з територією заповідника земель; здійснювати оптимізацію сільськогосподарського використання суміжних земель; вирішити питання з непрацюючими очисними спорудами Кременецького комунального підприємства «Міськгосп»; сприяти покращенню природного стану схилів та вершин Кременецьких гір.
The analysis of environmental risk of the territory of NRP "Kremenets'ki Hory" was given which allowed to justify the classification and form the main areas of ecological optimization: improve and implement measures of reforestation and afforestation of the lands adjacent to the reserve; optimize agricultural use in the adjacent lands; resolve the issues with broken treatment facilities of public utility "Kremenetskyi Miskhosp"; improving the state of natural slopes and peaks of the Kremenets mountains.
Опис
Ключові слова
екологія, ecology, екологічний ризик, ecological hazard, Подільські товтри, Podilski Tovtry
Бібліографічний опис
Гінзула, М. Р. Оцінка екологічного ризику території НПП «Кременецькі гори» [Текст] / М. Р. Гінзула // Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу, (7 жовтня, Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; упоряд. А. О. Корнус. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – С. 15–17.