Сучасний стан викладання географії в сільській школі: реалії і перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
Розглянуто деякі аспекти методики навчання географії у сільській школі. Показано головні складнощі та переваги роботи у сільській школі, з якими може зіткнутися учитель географії.
Some aspects of the geography teaching methods in rural schools were described. Showing the main difficulties and benefits of working in rural schools, which may face the geography teacher.
Опис
Ключові слова
навчання географії, teaching of geography, географія, geography, сільська школа, village school
Бібліографічний опис
Мовчан, В. В. Сучасний стан викладання географії в сільській школі: реалії і перспективи [Текст] / В. В. Мовчан // Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу, (7 жовтня, Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; упоряд. А. О. Корнус. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – С. 17–18.