Сучасна географія і класифікація наук

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
Розглянуто місце географії у структурі природничих і суспільних наук та у переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Наголошується на необхідності виокремлення географії у окрему спеціальність.
The place of geography in the structure of the natural and social sciences and in the list of specialties, which trains candidates of higher education were showed. The necessity of isolating of geography in a separate specialty was given.
Опис
Ключові слова
географія, geography, суспільна географія, human geography, фізична географія, physical geography, єдина географія, united geography
Бібліографічний опис
Сюткін, С. І. Сучасна географія і класифікація наук [Текст] / С. І. Сюткін // Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти: збірник матеріалів круглого столу (7 жовтня, Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; упоряд. А. О. Корнус. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – C. 3–5.