Місце географії у системі наук про Землю в контексті нового переліку галузей знань і спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
Розглянуто місце географії у системі наук про Землю та у новому переліку галузей знань спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Наголошується на необхідності виокремлення географії у окрему спеціальність.
The place of geography in the structure of earth sciences, and in the new range of disciplines and specialties, by which are teaching the candidates of higher education. The necessity of isolating of geography in the separate specialty was given.
Опис
Ключові слова
географія, geography, науки про Землю, Earth sciences, географічна освіта, geographical education
Бібліографічний опис
Кандиба, Ю. І. Місце географії у системі наук про землю в контексті нового переліку галузей знань і спеціальностей [Текст] / Ю. І. Кандиба, Н. В. Добровольська // Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу, (7 жовтня, Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; упоряд. А. О. Корнус. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – С. 20–23.