Наукові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 37
 • Документ
  Нозогеографічний моніторинг стану здоров’я населення Сумської області
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024) Корнус Олеся Григорівна; Корнус Анатолій Олександрович; Скиба Ольга Олександрівна; Лянной Юрій Олегович; Головань Анна Олександрівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Skyba Olha Oleksandrivna; Liannoi Yurii Olehovych; Holovan Anna Oleksandrivna
  У монографії розглядаються теоретичні питання та методика дослідження нозогеографічного моніторингу стану здоров’я населення, аналізується сучасна демографічна ситуація в Сумській області. Основну увагу приділено територіальним відмінностям стану здоров’я населення регіону за основними класами хвороб. Здійснено прогноз стану здоров’я населення за основними класами хвороб до 2025 року. Монографія буде корисна для географів, медиків, екологів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, викладачів та здобувачів ЗВО.
 • Документ
  Tourism in Ukrainian Frontline Communities: Trends, Challenges and Development Prospects
  (Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2023-10) Reimann Mart; Рейманн Март; Kornus Olesia Hryhorivna; Корнус Олеся Григорівна; Patsiuk Viktoriia Serhiivna; Пацюк Вікторія Сергіївна; Venherska Natalia Serhiivna; Венгерська Наталя Сергіївна; Kholodok Valentyna Dmytrivna; Холодок Валентина Дмитрівна; Palang Hannes; Паланг Ханнес
  In Ukraine, as a result of Russia's military aggression, tourism has suffered significant losses, and in regions close to or where hostilities are ongoing, it has ceased operations altogether. However, there are many examples in the world where countries have recovered quickly and successfully developed after armed conflicts. Given this, it is necessary to study foreign experience in restoring tourism and to develop the author's own scientific and practical recommendations for the further tourism development in wartime and post-war. The purpose of the article is to highlight new trends and peculiarities in the tourism sphere of the frontline communities of Ukraine (Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkiv and Donetsk regions) during the war and to develop the author's recommendations for its further development, taking into account the primary data of a sociological survey of tourism representatives. The study was based on the results of a sociological survey of tourism business owners, employees of tourist infrastructure and attractions, representatives of tourism NGOs and executive authorities coordinating tourism activities in the frontline territories of Ukraine. The respondents were 144 people from 5 regions of Ukraine: Dnipropetrovs'k, Donetsk, Zaporizhzhia, Sumy and Kharkiv regions. The sociological survey was conducted from February 2 to 15, 2023 by Estonian (Tallinn University) and Ukrainian scientists with the support of the Estonian Research Agency. The purpose of the survey was to identify the peculiarities of the state of Ukrainian frontline communities and the tourism business in the context of the war and prospects for the future. The sociological survey was conducted using the Google form tool on various areas of tourism business activity, such as the peculiarities of the tourism business before the war, the types of tourism practiced in the community before the outbreak of hostilities, changes in tourism after the outbreak of hostilities, problems and threats to the tourism business, prospects and opportunities for tourism development after the war, the greatest benefits for the community in terms of tourism business development during the war and the post-war period, participation in tourism clusters, and the development of tourism business in the community. The computer program Microsoft Excel 2010, Adobe Photoshop 2021 and the program SPSS Statistics V21.0 were used for calculations, computations and graphical constructions. Based on the results of the survey, we suggest ways to restore tourism in the frontline communities of Ukraine after the war.
 • Документ
  Впровадження ІТ та ГІС технологій у процес підготовки студентів географічних спеціальностей (на засадах диференційованого підходу)
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna
  В монографії висвітлені загальні положення про теоретичні основи підготовки здобувачів географічної освіти в галузі ІТ та ГІС-технологій. Велику увагу приділено теоретичним в практичним аспектам формування ІТ та ГІС компетентності на основі диференційованого підходу. В монографії надається детальний опис догеоінформаційної підготовки. Також надано перелік програмного забезпечення та інтернет ресурсів геоінформаційного спрямування. Актуальність роботи визначається зростаючими обсягами геоінформаційної просторової інформації та потребою обробляти її засобами ІТ та ГІС-технологій. Матеріал монографії буде корисним як здобувачам освіти різних географічних спеціальностей так і для викладачів географії.
 • Документ
  Щодо питань фіксації наслідків військової агресії у Сумській області
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022-11-24) Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Коваль Юлія Андріївна; Koval Yuliia Andriivna
  У статті розглянуто питання щодо відновлення зруйнованих об’єктів звільнених територій України на прикладі Сумської області. Підкреслена важливість ролі засобів дистанційного зондування Землі та геоінформаційних технологій. Вони не тільки використовуються для планування і проєктування нових об’єктів, а є засобом для фіксації і аналізу наслідків військової трагедії в Україні. Завдяки їх використанню є реальна можливість дати оцінку руйнуванням і в подальшому відновити пошкоджені об’єкти.
 • Документ
  Щодо питань проблемного навчання у застосуванні кейс-технологій на уроках географії
  (2023) Яременко Вадим Павлович; Yaremenko Vadym Pavlovych; Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna
  Концепція нової української школи вимагає створення для учнів нових інтерактивних моделей опрацювання навчального матеріалу, що корелює із їх інтелектуальними запитами та допомагає їм співпрацювати з іншими учнями на уроці при опануванні різних проблемних ситуацій. Це виклики, які стоять і перед вчителями географії. Одним із інструментів, який допомагає їм вибудовувати цікавий та інтерактивний процес на уроках географії є кейси. На сьогодні сучасні кейс-технології стали унікальним інструментом, що допомагає учням краще засвоювати складний теоретичний матеріал із географії.
 • Документ
  Розвиток туристичного бізнесу прифронтових громад в умовах війни: зарубіжний та український досвід
  (2023) Рейманн Март; Корнус Олеся Григорівна; Венгерська Наталя Сергіївна; Холодок Валентина Дмитрівна; Пацюк Вікторія Сергіївна; Ханнес Паланг; Reimann Mart; Kornus Olesia Hryhorivna; Venherska Natalia Serhiivna; Kholodok Valentyna Dmytrivna; Patsiuk Viktoriia Serhiivna; Palang Hannes
  Досліджено розвиток туристичного бізнесу в умовах війни та розроблено науково-практичні рекомендації щодо його відновлення в прифронтових громадах Запорізької, Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Донецької областей України в майбутньому. Проаналізовано зарубіжний досвід відновлення туристичної сфери, зокрема в Грузії, Албанії, Хорватії, Ізраїлі. Обґрунтовано, що для розроблення рекомендацій для прифронтових громад потрібно мати фактологічний матеріал про стан туризму на основі бачення представників туристичної сфери, що обумовило проведення авторами соціологічного опитування серед власників туристичного бізнесу, працівників закладів туристичної інфраструктури та атракцій, представників громадських організацій туристичного спрямування та виконавчої влади, яка координує туристичну діяльність на прифронтових територіях України (Запорізької, Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Донецької областей). На основі соціологічного опитування визначено стан, проблеми, виклики та можливості туристичної індустрії. Ураховуючи зарубіжний досвід і результати авторського дослідження, розроблено науково-практичні рекомендації щодо відновлення туризму прифронтових громад в Україні після війни. 
 • Документ
  Аналіз сучасних тенденційних змін мінімальної добової температури повітря на території України на фоні глобального потепління
  (Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Львівська політехніка, 2022) Клок Сергій Володимирович; Klok Serhii Volodymyrovych; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  Наведено порівняльний аналіз повторюваності тропічних ночей по 13 метеостанціям України за період спостережень 1976-2019 рр. Обрані станції: Вінниця, Житомир, Львів, Полтава, Херсон, Івано- Франківськ, Київ, Ковель, Нікополь, Харків, Одеса, Суми, Чернігів відносяться до різних фізико-географічних областей України. Названі метеостанції обрані таким чином, аби мати можливість проаналізувати не лише секторні, а й міжширотні відмінності екстремальних температур повітря. Отримані результати підтверджують, що підвищення температури повітря призводить до зростання мінімальних температур практично по всій території країни, що призвело до появи влітку екстремально високих мінімальних температур (явище тропічних ночей). Слід зазначити, що інтенсивне збільшення їх повторюваності на півдні, сході та у центрі країни відбулося іще з середини 90-х років минулого століття. Впродовж останніх десятиліть явище тропічних ночей досить стабільно почало спостерігатись і на заході України.
 • Документ
  Географія Сумської області: особливості природи, соціально-економічного розвитку та раціонального природокористування
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021) Авхутська Світлана Олександрівна; Avkhutska Svitlana Oleksandrivna; Акулов Олександр Юрійович; Akulov Oleksandr Yuriiovych; Гоженко Людмила Петрівна; Hozhenko Liudmyla Petrivna; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Клок Сергій Володимирович; Klok Serhii Volodymyrovych; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Литвиненко Юлія Іванівна; Lytvynenko Yuliia Ivanivna; Моцак Світлана Іванівна; Motsak Svitlana Ivanivna; Омельяненко Віталій Анатолійович; Omelianenko Vitalii Anatoliiovych; Пономарьов Олександр Миколайович; Ponomarov Oleksandr Mykolaiovych; Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych; Удовиченко Ірина Віталіївна; Udovychenko Iryna Vitaliivna
  Колективна монографія підготовлена в межах виконання науково-дослідної теми «Географія Сумської області: особливості природи, соціально-економічного розвитку та раціонального природокористування» (державний реєстраційний номер 0117U004980). Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємців та іншими особами, які цікавляться цією проблематикою.
 • Документ
  Нозогеографічний моніторинг регіону (на прикладі Сумської області, Україна)
  (2021) Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Скиба Ольга Олександрівна; Skyba Olha Oleksandrivna; Тонкопей Юлія Леонідівна; Tonkopei Yuliia Leonidivna
  Рівень захворюваності та смертності населення від тих чи інших хвороб є одним з показників соціально-економічного розвитку держави. Сьогодні спостерігається погіршення демографічних показників українського суспільства, зокрема зниження загальної чисельності населення, природне скорочення населення, зростання показників смертності, старіння населення тощо. Тому моніторинг цих негативних тенденцій, особливо стану здоров’я населення в регіональному розрізі, має чітко виражений практичний аспект та є необхідною умовою при розробці стратегічних напрямів розвитку системи охорони здоров’я. Нозогеографічний моніторинг передбачає спостереження за станом здоров’я населення з метою його оцінки, контролю, прогнозу рівня захворюваності та розробки науково обґрунтованих рекомендацій.
 • Документ
  Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках географії в умовах дистанційного навчання
  (CумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021) Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  В умовах карантину гостро постала потреба у впровадженні інформаційно-комунікативних технологій, які можна використовувати під час дистанційного навчання. Метою дослідження є розгляд особливостей використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках географії в умовах дистанційного навчання. У дослідженні використано набір методів наукового пізнання, а саме: порівняльний аналіз для з’ясування різних поглядів на проблему опанування інформаційно-комунікативними технологіями в умовах дистанційного навчання географії та визначення напрямку дослідження; визначення інформаційно-комунікативних технологій з метою зіставлення різних можливостей для застосування на уроках географії; систематизація та узагальнення для формулювання висновків та рекомендацій. Застосовувався диференційний підхід під час вибору професійно-спрямованих ресурсів для застосування на уроках географії. У дослідженні розглянуто дистанційні платформи, в яких закладені широкі можливості щодо використання ІКТ в освітній діяльності, бо саме ці технології дозволяють якісно змінити зміст географічної освіти та сприяють засвоєнню учнями нових знань, умінь та навичок. ІКТ можуть використовуватися як під час урочної, так і позаурочної діяльності, дистанційної, змішаної та очної форм навчання. Зазначені технології дають можливість проводити уроки географії в умовах дистанційного навчання, а саме: допомагають презентувати навчальний матеріал у зручній для сприйняття учнями формі; полегшують комунікацію, обмін даними; допомагають проводити контролюючі та перевірочні роботи та ін. Завдяки впровадженню цих технологій вчителі географії зможуть демонструвати географічні явища та процеси, а учні, відповідно, зможуть не тільки теоретично ознайомлюватися з навчальним матеріалом, але й опрацьовувати практично картографічний матеріал. Матеріали наукової роботи мають інтерес для майбутніх бакалаврів географії і вчителів географії, методистів, учителів та викладачів географії. У подальшому дослідженні планується розкриття можливостей роботи з сервісом ArcGIS Online.
 • Документ
  Trends in the Formation of Snow Cover Against the Background of Global Climate Changes (According to Observations at the Ukrainian Antarctic Station “Academic Vernadsky”)
  (2021) Клок Сергій Володимирович; Klok Serhii Volodymyrovych; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  Для того, щоб отримати характеристики снігового покриву, а також визначити його зміни та їх основні тенденції, у цій роботі з використанням математичних та статистичних методів ми проаналізували дані спостережень за снігом на метеорологічному майданчику української антарктичної станції «Академік Вернадський» за період 1997-2020 років. Отримані результати свідчать про значний зсув часових меж періоду залягання снігового покриву, а також структуру його відкладення, що може бути свідченням зміни характеру атмосферних процесів. Слід звернути увагу на той факт, що після 2005 р. відбулися зміни в структурі формування снігового покриву в районі української антарктичної станції «Академік Вернадський»: цей процес сповільнився, особливо в першій половині зими. Водночас загальна кількість опадів до кінця сезону накопичення снігу залишається відносно стабільною. В результаті дослідження вдалося виявити довгострокову складову висоти снігового покриву, період якої становить 11,03 року з обертонами 5 і 2,5 років, аналіз яких свідчить про можливий вплив на формування снігової маси в досліджуваній зоні явища Ель-Ніньо. Результати слід використовувати при розробці моделей прогнозу погоди.
 • Документ
  Intra-annual and Long-periodic Components in the Changes of Precipitation over the Antarctic Peninsula and Their Possible Causes
  (2021) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Клок Сергій Володимирович; Klok Serhii Volodymyrovych
  З метою виявлення і дослідження основних механізмів формування атмосферних опадів, у статті проаналізовано місячні та річні суми опадів за результатами спостережень на станціях Вернадський, Беллінсгаузен та Грютвікен. Для останньої станції виявлено невеликий лінійний тренд до збільшення опадів, тоді як на станціях Вернадський та Беллінсгаузен він практично відсутній. На наступному етапі дослідження були отримані характеристики внутрішньорічної складової мінливості опадів для цих станцій. У річному ході складова мінливості опадів представлена 3 піками, що припадають на березень, липень та жовтень (на станції Беллінсгаузен максимуми опадів лише у березні та липні), з чітко вираженою 4-річною періодичністю. Однак, дані зі станції Вернадський свідчать про зменшення сезонної складової в часі, на станції Грютвікен ця складова стабільна, тоді як на станції Беллінсгаузен сезонна складова мінливості опадів зростає в часі. Аналіз довготермінових компонентів мінливості опадів проведено за залишками даних, отриманих після аналізу внутрішньорічної складової. На станції Вернадський отримано п’ять статистично значущих гармонік, які відображені в періодах 6,8, 2,4, 4,0, 5,1 та 5,3 року. Для станції Грютвікен та Беллінсгаузен були отримані по 4 статистично значущих гармоніки, періоди яких становлять 4,2, 0,8, 1,7, 8,9 років і 1,5, 2,0, 2,8, 0,2 роки відповідно. Сьогодні добре відомі основні фази сонячної активності, яким близько 11 років. Довгострокові компоненти мінливості опадів, отримані в роботі для розглянутих станцій (до 10,3, 12 та 34,1 року), ідентичні (близькі) до згаданої фази сонячної активності. Це дозволило авторам зробити попередні висновки про вплив сонячної активності на умови утворення опадів у досліджуваному регіоні. Однак прямий кореляційний аналіз не підтвердив цього, як у випадку впливу Ель-Ніньо.
 • Документ
  Traditional and New in the Content and Technique of Ukrainian Regional Nosogeographic Mapping
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2021) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Коновалов Микита Георгійович; Konovalov Mykyta Heorhiiovych; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna
  Метою статті є викласти традиційну класифікацію нозогеографічних карт і запропонувати доповнення до неї. Зазначені доповнення сформульовані з урахуванням змін, що відбулися в класифікації нозологій, джерельній базі і технічних можливостях картографування, а також в організації системи медичної допомоги населенню. Основний матеріал. У статті показано місце нозогеографічного картографування в сучасній структурі загального медико-географічного картографування. Проаналізовано особливості змісту й укладання нозогеографічних карт. Встановлено, що розвиток комп’ютеризації медичних установ, у т. ч. ланки первинної медицини, дозволяє проводити дуже детальні види нозогеографічного картографування з урахуванням більш досконалих методів обробки медико-статистичних даних, які є джерелами інформації при складанні таких карт. З’являється можливість створення нових нозогеографічних карт, у т. ч. з використанням даних індивідуального адресного обліку, з можливістю гнучкого вибору територіальних одиниць, за якими проводиться усереднення. Це дозволяє отримувати характеристики не тільки для адміністративних одиниць, а й для окремих будинків, їх груп, мікрорайонів тощо. Висновки і подальші дослідження. Картографічний метод має надзвичайно широкі можливості при проведенні нозогеографічного аналізу, оскільки кожна група хвороб має свою хорологічну і хронологічну специфіку. Його використання дозволяє прогнозувати наявність конкретних факторів (показників екологічної ситуації, рівня надання медичної допомоги, соціально-демографічних показників та ін.), що визначають рівень захворюваності. Картографічні моделі можуть бути використані при розробці стратегій соціально-економічного розвитку регіонів, проведення спеціальних заходів, спрямованих на зниження рівня окремих видів захворювань, раціональну територіальну організацію системи надання медичної допомоги населенню. На наш погляд, класифікацію нозогеографічних карт і, відповідно, їх структуру, а також тематику картографічних сюжетів слід доповнити такими трьома різновидами. По-перше, це демографічні та нозогеографічні карти, які відображають відмінності захворюваності людей у зв’язку з демографічними і соціально-демографічними показниками населення. Ці карти призначені для аналізу статевої, вікової, національної та іншої сприйнятливості населення до певних захворювань. По-друге, це фізіолого-нозогеографічні карти, які, крім захворюваності жителів країни або регіону, передають окремі показники фізичного розвитку і здоров’я певних груп населення. І, по-третє, до числа нозогеографічних карт мають входити і карти дорожньо-транспортних пригод.
 • Документ
  Quantitative Assessment of Water Resources and Evaluation of Water Quality (on the Example of Sumy Region)
  (2021-06) Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna
  The study is devoted to the development and testing of the methodology for assessing water resources, which involves a combination of their quantitative assessment, determination of water quality and taking into account the basin principle, which is a modern approach to water resources management. A step-by-step algorithm for estimating water resources of Sumy region in the context of the basins of the main rivers of the region is created. The first step is to estimate the quantitative indicators of water resources (water supply of total runoff, local runoff and underground predicted resources per capita, as well as drainage into surface water bodies, volumes of discharged polluted return waters in the main river basins of the region). The second step is to assess the quality of water resources (stability of surface waters, water pollution index, anthropogenic pressure on river basins). This methodology was tested in the assessment of water resources of Sumy region in terms of basins of the main rivers of the region. It is established that water resources of the Desna river basin within Sumy region are characterized by a level “above average”, which is associated with high water supply of total and local runoff, predicted groundwater resources and maximum surface water stability in the region. Water resources of the Vorskla, Seim and Sula river basins are characterized by an average integrated value. The water resources of the Psel river basin have a low value due to low water supply, which can be explained by such factors as densely populated area of the basin, high drainage rates, high water pollution and significant levels of anthropogenic pressure on natural complexes of the river basin.
 • Документ
  Геоепідеміологія окремих захворювань населення Сумської області (Україна)
  (Primedia eLaunch, 2021) Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Шищук Володимир Дмитрович; Shyshchuk Volodymyr Dmytrovych; Скиба Ольга Олександрівна; Skyba Olha Oleksandrivna; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  У ході дослідження було встановлено, що поширеність проаналізованих нами трьох груп нозологій серед жителів Сумської області за 2009-2019 роки зросла, а первинна захворюваність навпаки – скоротилася. Однак, у розрізі окремих нозологій ситуація виглядає більше диференційовано. Поширеність хвороб сечостатевої системи та первинна захворюваність на них в цілому скоротилися. Однак, у 9 районах області поширеність зросла, особливо серед населення Роменського та Буринського районів. У 7 районах області зросла первинна захворюваність на дані патології, особливо у м. Суми та Середино-Будському районі. У 2019 р. найбільш поширеними патології сечостатевої системи були серед жителів Роменського, Конотопського, Буринського районів. За кількістю вперше встановлених діагнозів даного захворювання лідирують мешканці м. Суми, Кролевецького та Конотопського районів. Протягом 2009-2019 рр. поширеність хвороб шкіри та підшкірної клітковини серед мешканців Сумської області в цілому скоротилася. Однак серед жителів 10 адміністративних одиниць фіксується її суттєве зростання, передусім серед населення Лебединського, Середино-Будського та Путивльського районів. Так само у 8 районах відзначається зростання первинної захворюваності хвороби шкіри та підшкірної клітковини, особливо серед жителів Лебединського, Середино-Будського та Путивльського районів. Поширеність хвороб вуха та соскоподібного відростка в цілому в регіоні скоротилася, але у 10 районах області вона навпаки зросла, особливо серед жителів Путивльського, Ямпiльського та Роменського районів. На початок 2020 року найбільш розповсюдженими ці хвороби були серед жителів Роменського, Кролевецького, Буринського та Тростянецького районів. Так само в цілому знизилася і первинна захворюваність, однак у 9 районах області фіксується її зростання, особливо у Путивльському та Ямпiльському.
 • Документ
  Scientific and Methodological Foundations for the Formation of Industrial Clusters and Substantiation of the Cluster Concept for the Development of Industrial Complexes
  (Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020) Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych; Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  The theory of industrial clusters is able to provide interests of balanced spatial development, in particular in terms of determining the locations of localization of “growth poles” and the choice of such spheres of activity that are capable of ensuring the socio-economic growth of the regions (the so-called “smart specialization strategy”). Such “smart specialization” today is an important concept of cluster policy based on the competitive advantages of regions and their opportunities for innovation. Thus, clusters can serve as an important tool for regional development.
 • Документ
  Виробничий туризм у Сумській області: передумови та перспективи розвитку
  (Національна металургійна академія України, 2019) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych
  Розглянуто сутність виробничого туризму і зміст понять «виробничий туризм» та «індустріальний туризм». Вивчено регіональні особливості процесу кластеризації ринку туристичних послуг та обґрунтовано шляхи його інтенсифікації. Охарактеризовано галузеву і територіальну структуру виробничого туризму в Сумській області. З урахуванням географічної специфіки, на території Сумської області виділено шість виробничо-туристичних кластерів – територіальних поєднань підприємств промисловості, сільського господарства транспорту чи сфери послуг, які мають туристичну привабливість та проводять екскурсії на свої виробництва. Межі кластерів проведені згідно адміністративно-територіального поділу, але є достатньо умовними, адже їх реальні межі постійно змінюються, оскільки з’являються нові підприємства, розвиваються нові напрями виробничо-туристичної діяльності, змінюються маршрути транспортного сполучення. Подано детальну галузеву характеристику кожного виробничо-туристичного кластера, встановлено їх спеціалізацію.
 • Документ
  Атлас сільського господарства Сумської області
  (CумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2019) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Видання у картографічній формі передає головні особливості природних умов розвиту сільського господарства, територіальну структуру його головних галузей – рослинництва і тваринництва. Атлас призначений для географів, економістів, вчителів, працівників сільського господарства, органів державної влади та місцевого самоврядування, викладачів та студентів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Сільське господарство Сумської області (економіко-географічне дослідження)
  (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2019) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Монографія присвячена оцінці природних умов розвитку сільського господарства, його галузевої спеціалізації та територіальної структури. Розгляд зазначених питань дозволяє пояснити багато закономірностей організації та економічної ефективності окремих галузей сільськогосподарського виробництва, зрушень, що відбулися у сільськогосподарській спеціалізації як області в цілому, так і її окремих адміністративно-територіальних одиниць.
 • Документ
  Geographical Aspects of Dynamics of the Industrial Enterprises Innovative Activity of Ukraine During 2007–2017
  (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2019) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Analysis of the industrial enterprises innovation activities of Ukraine indicates a low quality of innovation, weak market incentives for the development of high-tech production and low demand for innovation. Most of the costs of performing scientific and technical work are carried out by organizations themselves and sent to pay researchers (in 2017 it was 53.5% of the total funding for innovation), while the cost of purchasing equipment amounted to only 659.1 million UAH (4.9%).