Аналіз сучасних тенденційних змін мінімальної добової температури повітря на території України на фоні глобального потепління

Анотація
Наведено порівняльний аналіз повторюваності тропічних ночей по 13 метеостанціям України за період спостережень 1976-2019 рр. Обрані станції: Вінниця, Житомир, Львів, Полтава, Херсон, Івано- Франківськ, Київ, Ковель, Нікополь, Харків, Одеса, Суми, Чернігів відносяться до різних фізико-географічних областей України. Названі метеостанції обрані таким чином, аби мати можливість проаналізувати не лише секторні, а й міжширотні відмінності екстремальних температур повітря. Отримані результати підтверджують, що підвищення температури повітря призводить до зростання мінімальних температур практично по всій території країни, що призвело до появи влітку екстремально високих мінімальних температур (явище тропічних ночей). Слід зазначити, що інтенсивне збільшення їх повторюваності на півдні, сході та у центрі країни відбулося іще з середини 90-х років минулого століття. Впродовж останніх десятиліть явище тропічних ночей досить стабільно почало спостерігатись і на заході України.
The paper presents a comparative analysis of the frequency of tropical nights for 13 weather stations in Ukraine for the observation period 1976- 2019. Selected stations: Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Kovel, Nikopol, Kharkiv, Odesa, Sumy, Chernihiv, Poltava, Zhytomyr, Lviv and Kherson belong to different physical and geographical regions of Ukraine. The indicated weather stations are selected in such a way as to be able to analyze not only sectoral, but also interlatitudinal differences extremal air temperatures. The results obtained confirm that an increase of minimal air temperature is almost the entire territory of the country. It’s leads to appear of extremally highly summer temperatures (tropical nights). It should be noted that an intensive increase in their frequency in the south, east and center of the country has occurred since the mid-1990s. In recent decades, the phenomenon of tropical nights has begun to be observed quite steadily in the western territories of Ukraine
Опис
Ключові слова
мінімальна добова температура повітря, minimum daily air temperature, Україна, Ukraine, глобальне потепління, global warming
Бібліографічний опис
Аналіз сучасних тенденційних змін мінімальної добової температури повітря на території України на фоні глобального потепління [Текст] / С. В. Клок, А. О. Корнус, О. Г. Корнус, О. С. Данильченко // Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022 : колективна монографія / НУПП імені Юрія Кондратюка, НУ «Львівська політехніка» ; за ред. : М. С. Мальованого, О. В. Степової. – Дніпро : Середняк Т. К., 2022. – С. 67–76.