Tourism in Ukrainian Frontline Communities: Trends, Challenges and Development Prospects

Анотація
In Ukraine, as a result of Russia's military aggression, tourism has suffered significant losses, and in regions close to or where hostilities are ongoing, it has ceased operations altogether. However, there are many examples in the world where countries have recovered quickly and successfully developed after armed conflicts. Given this, it is necessary to study foreign experience in restoring tourism and to develop the author's own scientific and practical recommendations for the further tourism development in wartime and post-war. The purpose of the article is to highlight new trends and peculiarities in the tourism sphere of the frontline communities of Ukraine (Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkiv and Donetsk regions) during the war and to develop the author's recommendations for its further development, taking into account the primary data of a sociological survey of tourism representatives. The study was based on the results of a sociological survey of tourism business owners, employees of tourist infrastructure and attractions, representatives of tourism NGOs and executive authorities coordinating tourism activities in the frontline territories of Ukraine. The respondents were 144 people from 5 regions of Ukraine: Dnipropetrovs'k, Donetsk, Zaporizhzhia, Sumy and Kharkiv regions. The sociological survey was conducted from February 2 to 15, 2023 by Estonian (Tallinn University) and Ukrainian scientists with the support of the Estonian Research Agency. The purpose of the survey was to identify the peculiarities of the state of Ukrainian frontline communities and the tourism business in the context of the war and prospects for the future. The sociological survey was conducted using the Google form tool on various areas of tourism business activity, such as the peculiarities of the tourism business before the war, the types of tourism practiced in the community before the outbreak of hostilities, changes in tourism after the outbreak of hostilities, problems and threats to the tourism business, prospects and opportunities for tourism development after the war, the greatest benefits for the community in terms of tourism business development during the war and the post-war period, participation in tourism clusters, and the development of tourism business in the community. The computer program Microsoft Excel 2010, Adobe Photoshop 2021 and the program SPSS Statistics V21.0 were used for calculations, computations and graphical constructions. Based on the results of the survey, we suggest ways to restore tourism in the frontline communities of Ukraine after the war.
Війна завдала значних збитків природним багатствам та культурно-історичним пам’яткам прифронтових регіонів України, фактично зупинивши повноцінне функціонування галузі туризму, однак привернула увагу до цих територій не лише мешканців України, а й всього світу. Виклики, що постали під час воєнних дій, в свою чергу, відкривають нові можливості щодо відновлення та модернізації туризму, залучення міжнародних експертів, впровадження світового досвіду. Після війни дані регіони можуть стати осередками значних туристичних потоків. Для цього необхідно сформувати новий зміст повоєнного туризму, налагодити співпрацю між владою, бізнесом, громадськістю та потенційними інвесторами. У статті проаналізовано результати соціологічного опитування, яке було проведено естонськими (Талліннський університет) та українськими вченими з Запорізької, Дніпропетровської, Сумської, Харківської областей за підтримки Естонського дослідницького агентства. Метою опитування було виявлення особливостей стану українських прифронтових громад та туристичного бізнесу в умовах війни й перспектив на майбутнє. В опитуванні взяли участь представники туристичного бізнесу, освіти та науки, працівники закладів туристичної інфраструктури та атракцій, члени громадських організацій туристичного спрямування та виконавчої влади, яка координує туристичну діяльність на прифронтових територіях України (Запорізької, Дніпропетровської, Сумської, Харківської та Донецької областей). Висвітлено досвід закордонних країн, де велися бойові дії, та проаналізовано їхні напрацювання у сфері відновлення туризму. Встановлено, що до початку війни в Україні головною суттю та особливістю туристичного бізнесу прифронтових міст були екскурсійна та турагентська діяльність. З початком війни у прифронтових населених пунктах України відбулися суттєві зміни в туристичній галузі, що обумовлені зниженням рівня платоспроможності населення, відсутністю інтересу до відвідування туристичних об'єктів, високим рівнем небезпеки через замінування територій та ворожі обстріли, а також тим, що привабливі туристичні об'єкти припинили функціонувати або приймати туристів. Проаналізовано перспективні напрями розвитку туризму та виокремлено найважливіші, такі як розробка стратегій розвитку туризму у прифронтових громадах, відновлення функціонування туристичних локацій, можливості модернізації туристичних об’єктів за рахунок грантового фінансування, а також формування позитивного іміджу безпекових подорожей. На основі результатів опитування запропоновано шляхи відновлення туризму у прифронтових громадах України після завершення військових дій.
Опис
Ключові слова
frontline communities, прифронтові громади, tourism business, туристичний бізнес, sociological survey, соціологічне опитування, post-war reconstruction, післявоєнна відбудова
Бібліографічний опис
Tourism in Ukrainian Frontline Communities: Trends, Challenges, and Development Prospects [Text] / Mart Reimann, Olesia Kornus, Viktoriia Patsiuk, Natalia Venherska, Valentyna Kholodok, Hannes Palang // Journal of Geology, Geography and Geoecology. – 2023. – Vol 32 (3). – P. 89–98. – DOI: 10.15421/112352