Освітні та наукові виміри природничих наук

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Коротка характеристика басейну річки Татарина
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2023-11) Боряк М.І.; Boriak М.І.; Мовчан Володимир Васильович; Movchan Volodymyr Vasylovych
  Площа водозбору річки Татарина є однією з найбільших серед приток Хоролу. То ж, можна зробити припущення, що Татарина має значний вплив на водність головної річки. Проте, провівши ряд досліджень, було встановлено, що на даний час Татарина, практично втратила свою значимість для Хоролу. Використовуючи картографічний матеріал, ми проаналізували зарегульованість басейнової системи р. Татарина. Було встановлено, що більшість ставків створено в другій половині минулого століття.
 • Документ
  Аналіз окремих аспектів гідрокліматичних змін (за даними карт супутникового моніторингу)
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2023-11) Приходько Є.І.; Prykhodko Ye.I.; Авраменко Віта Василівна; Avramenko Vita Vasylivna
  Є думка, що глобальні зміни клімату, зокрема підвищення температури повітря на 3,5°С - 4°С річної норми та зниження суми до опадів 415-530 мм, що складає 70-90% річної норми, спричинили значне зневоднення регіону. Так, на думку екологів, глобальні зміни клімату можуть призвести до деградації рослинного покриву, осушення природних водойм тощо. Ураховуючи зазначене вище, актуальним є дослідження гідрокліматичних змін на території України з використанням супутникового моніторингу.
 • Документ
  Вертикальні агроферми як вирішення майбутніх та сьогоднішніх проблем у продовольчому забезпеченні світу
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Панченко О. В; Panchenko O. V.; Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna
 • Документ
  Колонізація Марсу та перші космічно-туристичні подорожі
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Хованський В. Ю.; Khovanskyi V. Yu.; Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna
 • Документ
  Щодо питання визначення ролі геоінформаційних систем і технологій на сучасному етапі розвитку географії
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Федосенко І. Ю.; Fedosenko I. Yu.; Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna
 • Документ
  Освітні та наукові виміри природничих наук
  (CумДПУ імені А.С. Макаренка, 2022-11-09)
  До збірки увійшли матеріали доповідей, в яких відображено сучасний стан та основні напрями роботи учених України у різних галузях природничих наук, а також методики їх навчання. За науковий зміст публікацій відповідальність несуть автори. Матеріали опубліковані з максимальним збереженням авторського стилю та редакції.
 • Документ
  Прогнозування стану захворюваності населення Сумської області на хвороби ока та придаткового апарату
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021-12-08) Ткаченко Яна Геннадіївна; Tkachenko Yana Hennadiivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Скиба Ольга Олександрівна; Skyba Оlha Oleksandrivna; Шищук Володимир Дмитрович; Shyshchuk Volodymyr Dmytrovych
  У статті розглянуто особливості територіальної диспропорції поширеності та первинної захворюваності на хвороби ока та придаткового апарату. Виділено адміністративні одиниці Сумської області у три групи за рівнем захворюваності. І група (високий рівень захворюваності на дану групу нозологій) буде включати Лебединський, Охтирський, Кролевецький, Липоводолинський, Ямпільський та Середино-Будський райони. До ІІІ групи із низьким рівнем захворюваності ввійдуть Буринський, Шосткинський, Недригайлівський, Роменський райони та обласний центр м. Суми. Усі інші райони будуть мати середній рівень захворюваності хвороб ока та придаткового апарату (ІІ група).
 • Документ
  Нозогеографічний аналіз захворюваності населення Сумської області на розлади психіки та поведінки
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021-12-08) Головань Анна Олександрівна; Holovan Anna Oleksandrivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna
  У статті розглянуто територіальні відмінності поширеності розладів психіки та поведінки серед населення Сумської області. Виділено три групи адміністративних одиниць. До першої групи – з високим рівнем поширеності розладів психіки та поведінки віднесено Конотопський район. До другої групи входять – Сумський, Шосткинський та Охтирський райони. Третю групу склали м. Суми та Роменський район з низькою поширеністю даного захворювання.
 • Документ
  Освітні та наукові виміри природничих наук
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021)
  До збірки увійшли матеріали доповідей, в яких відображено сучасний стан та основні напрями роботи учених України у різних галузях природничих наук, а також методики їх навчання. За науковий зміст публікацій відповідальність несуть автори. Матеріали опубліковані з максимальним збереженням авторського стилю та редакції.
 • Документ
  Освітні та наукові виміри природничих наук
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020-12)
  До збірки увійшли матеріали доповідей, в яких відображено сучасний стан та основні напрями роботи учених України у галузях біології та природничих наук, а також методики їх навчання. За науковий зміст публікацій відповідальність несуть автори. Матеріали опубліковані з максимальним збереженням авторського стилю та редакції.
 • Документ
  Вплив кліматичних змін на спеціалізацію сільського господарства
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020) Лук’янов Андрій Миколайович; Lukianov Andrii Mykolaiovych; Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych
  Стаття присвячена дослідженню структурних змін в галузях сільського господарства внаслідок динаміки кліматичних параметрів на різних ієрархічних рівнях. Зафіксована відмінність трендів в рослинництві і тваринництві.