Аналіз окремих аспектів гідрокліматичних змін (за даними карт супутникового моніторингу)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Анотація
Є думка, що глобальні зміни клімату, зокрема підвищення температури повітря на 3,5°С - 4°С річної норми та зниження суми до опадів 415-530 мм, що складає 70-90% річної норми, спричинили значне зневоднення регіону. Так, на думку екологів, глобальні зміни клімату можуть призвести до деградації рослинного покриву, осушення природних водойм тощо. Ураховуючи зазначене вище, актуальним є дослідження гідрокліматичних змін на території України з використанням супутникового моніторингу.
There is an opinion that global climate changes, in particular an increase in air temperature by 3.5°С - 4°С of the annual norm and a decrease in the amount of precipitation to 415-530 mm, which is 70-90% of the annual norm, have caused significant dehydration of the region. So, according to ecologists, global climate changes can lead to the degradation of vegetation cover, draining of natural reservoirs, etc. Considering the above, the study of hydroclimatic changes on the territory of Ukraine using satellite monitoring is relevant.
Опис
Ключові слова
картографування, mapping, гідрокліматичні зміни, hydroclimatic changes, супутниковий моніторинг, satellite monitoring
Бібліографічний опис
Приходько Є. І., Авраменко В. В. Аналіз окремих аспектів гідрокліматичних змін (за даними карт супутникового моніторингу) [Електронний ресурс]. Освітні та наукові виміри природничих наук : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської заочної наукової конференції, м. Суми, 9 листопада 2023 р. / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; [ред-кол.: А. О. Корнус (голова), Л. П. Міронець, О. М Бабенко та ін.]. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. С. 106-110.