Коротка характеристика басейну річки Татарина

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Анотація
Площа водозбору річки Татарина є однією з найбільших серед приток Хоролу. То ж, можна зробити припущення, що Татарина має значний вплив на водність головної річки. Проте, провівши ряд досліджень, було встановлено, що на даний час Татарина, практично втратила свою значимість для Хоролу. Використовуючи картографічний матеріал, ми проаналізували зарегульованість басейнової системи р. Татарина. Було встановлено, що більшість ставків створено в другій половині минулого століття.
The catchment area of the Tatarina River is one of the largest among the Khorol's tributaries. Also, it can be assumed that the Tatarina has a significant influence on the water content of the main river. However, after conducting a number of studies, it was established that Tatarina has practically lost its significance for Khorol. Using cartographic material, we analyzed the regulation of the basin system of the Tataryn River. It was established that most of the ponds were created in the second half of the last century.
Опис
Ключові слова
коротка характеристика, а brief description, басейн річки Татарина, Tatarina river basin, Полтавська область, Poltava region
Бібліографічний опис
Боряк М. І., Мовчан В. В. Коротка характеристика басейну річки Татарина [Електронний ресурс]. Освітні та наукові виміри природничих наук : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської заочної наукової конференції, м. Суми, 9 листопада 2023 р. / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; [ред-кол.: А. О. Корнус (голова), Л. П. Міронець, О. М Бабенко та ін.]. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. С. 100-102.