Нозогеографічний аналіз захворюваності населення Сумської області на розлади психіки та поведінки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12-08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглянуто територіальні відмінності поширеності розладів психіки та поведінки серед населення Сумської області. Виділено три групи адміністративних одиниць. До першої групи – з високим рівнем поширеності розладів психіки та поведінки віднесено Конотопський район. До другої групи входять – Сумський, Шосткинський та Охтирський райони. Третю групу склали м. Суми та Роменський район з низькою поширеністю даного захворювання.
The article considers territorial differences in the prevalence of mental and behavioral disorders among the population of the Sumy region. There are three groups of administrative units. The first group, with a high prevalence of mental and behavioral disorders, includes the Konotop district. The second group includes - the city of Sumy, Shostka and Okhtyrka districts. The third group consisted of Sumy and Romny district with a low prevalence of this disease.
Опис
Ключові слова
нозогеографічниий аналіз, nosogeographic analysis, Сумська область, Sumy region, розлади психіки та поведінки, mental and behavioral disorders
Бібліографічний опис
Головань А.О., Корнус О.Г. Нозогеографічний аналіз захворюваності населення Сумської області на розлади психіки та поведінки // Освітні та наукові виміри природничих наук [Електронний ресурс] : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції, (м. Суми, 8 грудня 2021 р.) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; [ред-кол.: А. О. Корнус (голова), Л. П. Міронець, О. М Бабенко та ін.]. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. С. 80-81.