Освітні та наукові виміри природничих наук

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-12
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
До збірки увійшли матеріали доповідей, в яких відображено сучасний стан та основні напрями роботи учених України у галузях біології та природничих наук, а також методики їх навчання. За науковий зміст публікацій відповідальність несуть автори. Матеріали опубліковані з максимальним збереженням авторського стилю та редакції.
The conference proceedings include reports reflecting the current state and main directions of research of Ukrainian scientists in the fields of biology and natural science, as well as teaching methods.
Опис
Ключові слова
біологія, природничі науки, методика навчання природничих дисциплін, екологічна безпека, якість довкілля, здоров’я населення, природокористування, хімія, географія, експериментальна біологія, навколишнє середовище, biology, natural sciences, methods of teaching natural sciences, ecological safety, quality of the environment, public health, nature management, chemistry, geography, experimental biology, environment
Бібліографічний опис
Освітні та наукові виміри природничих наук [Електронний ресурс] : збірник матеріалів І Всеукраїнської заочної наукової конференції, присвяченої 90-річчю заснування природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, 8 грудня 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – 180 с.