Вертикальні агроферми як вирішення майбутніх та сьогоднішніх проблем у продовольчому забезпеченні світу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Панченко, О. В. Вертикальні агроферми як вирішення майбутніх та сьогоднішніх проблем у продовольчому забезпеченні світу [Текст] / О. В. Панченко, О. М. Король // Освітні та наукові виміри природничих наук : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції, м. Суми, 9 листопада 2022 р. / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. О. Корнус (голова), Л. П. Міронець, О. М Бабенко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – С. 153–156.