Вплив кліматичних змін на спеціалізацію сільського господарства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А.С. Макаренка
Анотація
Стаття присвячена дослідженню структурних змін в галузях сільського господарства внаслідок динаміки кліматичних параметрів на різних ієрархічних рівнях. Зафіксована відмінність трендів в рослинництві і тваринництві.
The article is devoted to the study of structural changes in agriculture due to the dynamics of climatic parameters at different hierarchical levels. There is a difference between trends in crop production and animal husbandry.
Опис
Ключові слова
клімат, climate, рослинництво, plant growing, тваринництво, stockbreeding, спеціалізація, specialization, територіальна структура, territorial structure
Бібліографічний опис
Лук’янов, А. М. Вплив кліматичних змін на спеціалізацію сільського господарства [Текст] / А. М. Лук'янов, С. І. Сюткін // Освітні та наукові виміри природничих наук : збірник матеріалів І Всеукраїнської заочної наукової конференції (м. Суми, 8 грудня 2020 р.). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – С. 135–137.