Тези доповідей

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Heat Waves over Ukraine Detected by HCWI
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2022) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Клок Сергій Володимирович; Klok Serhii Volodymyrovych; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  В результаті аналізу ряду добової температури повітря за 1980-2021 рр. в Україні зафіксовано 83 ХТ, які відповідали критеріям визначення цієї події, що використовується в даному дослідженні (в середньому 2 події на рік) . При цьому чітко простежується нерівномірність прояву цього атмосферного явища в часі з виділенням двох напівперіодів, тривалість яких становить 21 рік. За перше півріччя (1980-2000 рр.) зафіксовано 29 подій ГВ, а за друге півріччя (2001-2021 рр.) − вже 54 події. Слід зазначити, що до 2001 р. в Україні зазвичай реєструвалося 1-2 ХТ на рік, але в другому півріччі їх частота зросла до 2-3 подій, а в окремі роки досягала 4-5 подій на рік.
 • Документ
  Тропічні ночі у місті Суми як екологічний наслідок глобального потепління
  (СумДУ, 2022) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Клок Сергій Володимирович; Klok Serhii Volodymyrovych
  Досліджено кількість та тривалість тропічних ночей у Сумах за період з 2005 по 2021 рік. За цей час було зафіксовано 113 тропічних ночей, у середньому 7,06 на рік. Тропічні ночі були зафіксовані в травні, червні, липні, серпні та вересні. Місяцем з найбільшою зареєстрованою кількістю тропічних ночей є липень − загалом 46 випадків, за ним слідує червень із 35 випадками, 28 тропічних ночей було зафіксовано в серпні, 3 тропічні ночі були в травні та одна у вересні 2020 року
 • Документ
  Використання геопорталів у підготовці майбутніх вчителів географії
  (2021) Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych
  Аналізуються функції і можливості освітніх геоінформаційних порталів (геопорталів) як просторових електронних ресурсів з картографічною основою. Здійснюється порівняння досвіду діяльності національних геопорталів різних країн світу та геопорталів окремих освітніх закладів. Надаються рекомендації щодо використання таких геопорталів студентами географічних спеціальностей при вирішення завдань професійного спрямування на конкретному прикладі навчальної дисципліни «Геоекологія».
 • Документ
  Monitoring of Snow Cover at the Territory of Academic Vernadsky Polar Research Base
  (2021) Клок Сергій Володимирович; Klok Serhii Volodymyrovych; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Протягом 24-річного (1997-2020 рр.) періоду спостережень існує чітка тенденція зміщення термінів початку формування постійного снігового покриву на пізніші, а його повного руйнування-на більш ранні терміни. Якщо на початку досліджуваного періоду утворення снігового покриву спостерігалося у березні, то сьогодні воно стійко у квітні. Середні терміни руйнування снігового покриву також змістилися, хоча дещо менше - з третьої декади лютого до середини лютого. В результаті ми маємо стабільну тенденцію до зменшення періоду залягання снігового покриву на досліджуваній території.
 • Документ
  Використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін «Метеорологія та кліматологія» і «Гідрологія» для студентів географічних спеціальностей
  (2021) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Клок Сергій Володимирович; Klok Serhii Volodymyrovych
  Перед сучасної системою вищої освіти в Україні постали нові виклики, адже в умовах освітніх реформ питання модернізації освітнього процесу з залученням сучасних методів і технологій навчання набуло надзвичайної актуальності. При підготовці висококваліфікованого фахівця сучасні заклади вищої освіти запроваджують нові технології навчання для розвитку як загальних, так і професійних компетентностей. Це стосується і гідрометеорологічної підготовки студентів географічних спеціальностей. В сучасних умовах викладачі географічних спеціальностей в освітньому процесі використовують як традиційні, так і інтерактивні технології навчання. Останні покликані створити атмосферу доброзичливості, взаємопідтримки, дають можливість підвищити інтерес майбутніх географів до вивчення географічних дисциплін, у т.ч. гідрології та метеорології.
 • Документ
  Вплив кліматичних змін на спеціалізацію сільського господарства
  (СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020) Лук’янов Андрій Миколайович; Lukianov Andrii Mykolaiovych; Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych
  Стаття присвячена дослідженню структурних змін в галузях сільського господарства внаслідок динаміки кліматичних параметрів на різних ієрархічних рівнях. Зафіксована відмінність трендів в рослинництві і тваринництві.
 • Документ
  Територіальна структура молочного господарства Полтавської області
  (Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020) Борисова Вікторія Володимирівна; Borysova Viktoriia Volodymyrivna; Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych
  У статті висвітлена методика вивчення територіальних структур та проведена її апробація на прикладі одного з важливих галузевих елементів виробничого комплексу Полтавської області – молочного господарства.
 • Документ
  Current State of Snow Cover in the Area of Ukrainian Antarctic Research Base "Academician Vernadsky"
  (Scientific Committee Antarctic Research, 2020) Клок Сергій Володимирович; Klok Serhii Volodymyrovych; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  The paper analyzes the results of comprehensive observations of the snow cover in the area of the Ukrainian Antarctic research base "Academician Vernadsky" for 1986-2019. It has been established that the formation of a snow mass of 2-3 m high in the region occurs under relatively warm conditions (average January temperature of 0.7 °C, the sum of the temperatures of the winter months is -23.7 °C) and during long (6-7 months) winter. Because of it, snow falls wet, its temperature is close to 0 °C, the dynamic factor increases its density to 0.5 g/cm3 and higher.
 • Документ
  Регіональне лісокористування як об'єкт суспільно-географічного дослідження
  (2020) Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych; Вистороп Олександр Миколайович; Vystorop Oleksandr Mykolaiovych
  Обговорюються особливості управління процесами лісокористування у світі в цілому та Україні і Харківській області зокрема; висвітлюються найбільш актуальні проблеми експлуатації лісових ресурсів
 • Документ
  До питання змісту регіонального атласного сільськогосподарського картографування (на прикладі атласу сільського господарства Сумської області)
  (Уманський національний університет садівництва, 2020) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Росада Марина Володимирівна; Rosada Maryna Volodymyrivna
  Робота на укладанням атласу сільського господарства Сумської області, знайомство з іншими регіональними сільськогосподарськими атласи показали необхідність доповнення змісту атласу, що може бути реалізовано у його наступній редакції чи перевиданні. У цьому плані варто подумати над розділом «Соціально-економічні передумови сільськогосподарської діяльності». Ця рубрика має включати карти, що передають заселеність території, віковий склад мешканців, тривалість та інтенсивність депопуляції сільського населення, характер його зайнятості; інвестиції у сільське господарство, матеріально-технічну базу рослинництва і тваринництва. Іншим розділом чи окремими розділами можуть бути «Використання земель» та «Сільськогосподарське районування».
 • Документ
  Медико-екологічна оцінка захворюваності населення Сумської області на хвороби системи кровообігу у районах видобутку нафти і газу
  (Сумський державний університет, 2020) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Крикун Аліна Сергіївна; Krykun Alina Serhiivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Кругліченко Максим Миколайович; Kruhlichenko Maksym Mykolaiovych
  Нафтогазовидобувні райони мають високу первинну захворюваність населення на більшість нозоформ ХСК. У багатьох випадках показники захворюваності у даних районах є набагато вищими, ніж у середньому для області. Це дозволяє передбачити наявність впливу чинників довкілля, пов'язаних з видобутком нафти і газу, що зумовлюють такий високий рівень захворюваності.
 • Документ
  Географо-краєзнавча характеристика Краснопільського району Сумської області
  (ФОП Цьома С.П., 2020) Острога Дмитро Васильович; Ostroha Dmytro Vasylovych; Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych
  Обговорюються можливості використання краєзнавчого принципу в навчанні географії та подаються окремі елементи інформаційного забезпечення цього процесу на прикладі Краснопільського району Сумської області
 • Документ
  Суспільно-географічні чинники розвитку молочної промисловості
  (ФОП Цьома С. П., 2020) Борисова Вікторія Володимирівна; Borysova Viktoriia Volodymyrivna; Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych
  Розглядаються провідні чинники формування попиту на продукцію молочної промисловості у різних регіонах та соціальних групах населення. Досліджується модний тренд виробництва біомолока (молока рослинного походження).
 • Документ
  До питання особливостей змісту нозогеографічних карт
  (2019) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Важливим елементом нозогеографічного картографування, його піготовчим і обґрунтовуючим етапом, має бути факторний аналіз, який дає можливість виявити чинники, що визначають географічні відмінності захворюваності. Взагалі фактори природного і соціального середовища, що як позитивно, так і негативно впливають на стан здоров’я людини – основний предмет не тільки нозогеографічного, а й медико-географічного картографування в цілому. Відтак при нозогеографічному картографуванні обов’язково має здійснюватися аналіз географічних (природних, соціально-побутових, екологічних, виробничих, соціально-економічних) передумов захворюваності мешканців, властивих природним і виробничо-територіальним комплексам та їх поєднанням.
 • Документ
  Територіальні відмінності захворюваності населення Сумської області на хронічні обструктивні захворювання легень
  (Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2019) Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Шищук Володимир Дмитрович; Аль-Вхілі Алі Хассан; Al-Vkhili Ali Khassan; Shyshchuk Volodymyr Dmytrovych
  Спостереженням охоплено період 2005–2017 років. Станом на 1.01.2018 р. у Сумській області первинна захворюваність на хвороби органів дихання становила 22 070,29 на 100 тис. осіб, а поширеність хвороб – 28 054,31 випадків на 100  тис. населення. Протягом 2005-2017  років спостерігається зростання як первинної захворюваності (на 15,04 %), так і поширеності хвороб органів дихання – на 14,42 %.
 • Документ
  Теоретичні засади суспільно-географічної оцінки якості життя населення
  (2019-03) Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych; Юрченко Світлана Вікторівна; Yurchenko Svitlana Viktorivna
  Якість життя населення слугує своєрідним індикатором ефективності державної політики в соціально-економічній сфері. В статті зіставляються різні підходи до визначення якості життя як наукової категорії та аналізуються відповідні статистичні показники для України.
 • Документ
  Екологічні аспекти землекористування у нафтогазовидобувних регіонах Сумської області
  (Уманський національний університет садівництва, 2018) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Засолення і деградація ґрунтового покриву є важливим екологічним аспектом негативної дії нафтогазопромислів на земельні ресурси. Найбільш гостро він виявляється в зонах розливів промислових вод. Так на Бугруватівському і Анастасівському родовищах спостерігаються ділянки цілком деградованих чорноземів з утворенням техногенних солонців. У таких ґрунтах порушується кислотний режим ґрунтів, кальцій заміняється натрієм, змінюється структура і властивості ґрунтів. Утрата родючості ґрунтів може бути як частковою, так і повною. Для відродження родючості ґрунтів необхідний тривалий і дорогий процес колоїдно-хімічної і біологічної рекультивації. Розвідка й експлуатація нафтогазових родовищ неодноразово супроводжувалися технологічними аваріями, що привели до формування техногенних геосистем з різною кількістю і якістю забруднювачів земельних ресурсів.
 • Документ
  Безпека на дорогах України та Європи: порівняльний аналіз дорожньо-транспортних пригод та їх наслідків
  (Український державний університет залізничного транспорту, 2018) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Шищук Володимир Дмитрович; Shyshchuk Volodymyr Dmytrovych; Шаллерт Анна Володимирівна; Shallert Anna Volodymyrivna
  Кількість аварій на дорогах та смертність від травм, отриманих у ДТП, у Європі набагато нижча, ніж у світі в цілому. Однак ця проблема залишається гострою і має суттєві географічні відмінності й особливості, з’ясуванню яких і присвячена дана стаття. У ній проаналізовано кількість аварій у країнах Європи в зв’язку із їхнім рівнем автомобілізації та довжиною дорожньої мережі. З’ясовано географічні відмінності смертності у ДТП в розрізі окремих країн та показано її динаміку протягом 2005-2015 рр.
 • Документ
  Екологічні аспекти радіоактивного забруднення нафтових родовищ Сумської області
  (Сумський державний університет, 2018) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Схарактеризовано причини забруднення покладів нафти у Сумській області природними радіонуклідами. Встановлено, що основний внесок у назване радіоактивне забруднення вносять 226Ra,223Ra, 227Th, 232Th, 40K, 214Pb, 212Pb, 210Pb, 228Ac, 235U, які осідають на поверхні насосно-компресорних труб та іншого обладнання. Для поширення радіаційних аномалій встановлено такі закономірності: найвища радіоактивність промислового обладнання і ґрунту характерна для родовищ з тривалим терміном розробки (Качанівське, Рибальське) та для родовищ західної групи (Артюхівське, Анастасіївське). Практично відсутнє радіаційне забруднення на родовищах Харківської групи (Козіївське, Сахалінське та ін.) і незначне – на Бугруватівському.
 • Документ
  Температура повітря у північній частині Сумської області (за результатами спостережень 2005-2015 рр.)
  (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2017) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Линок Дарина Вікторівна; Lynok Daryna Viktorivna
  Представлений аналіз результатів спостережень за температурою повітря на метеорологічних станціях північної частини Сумської області, який свідчить про значне збільшення теплового фону в усьому регіоні протягом 2005-2015 рр., за винятком північно-західної частини, де підвищення температури було не таким помітним. Крім того, величини, що характеризують зростання температурного фону, мають різні сезонні і територіальні прояви.