Суспільно-географічні чинники розвитку молочної промисловості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Розглядаються провідні чинники формування попиту на продукцію молочної промисловості у різних регіонах та соціальних групах населення. Досліджується модний тренд виробництва біомолока (молока рослинного походження).
Leading factory of demand for dairy products in different regions and social groups are considered. The tendency of production of biomilk (milk of vegetable origin) is investigated.
Опис
Ключові слова
галузь господарства, branch of economy, молочна промисловість, dairy industry, сільське господарство, agriculture, молочний ринок, dairy market
Бібліографічний опис
Борисова, В. В. Суспільно-географічні чинники розвитку молочної промисловості [Текст] / В. В. Борисова, С. І. Сюткін // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (30 квітня 2020 р., м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2020. – С. 111–113.