Heat Waves over Ukraine Detected by HCWI

Анотація
В результаті аналізу ряду добової температури повітря за 1980-2021 рр. в Україні зафіксовано 83 ХТ, які відповідали критеріям визначення цієї події, що використовується в даному дослідженні (в середньому 2 події на рік) . При цьому чітко простежується нерівномірність прояву цього атмосферного явища в часі з виділенням двох напівперіодів, тривалість яких становить 21 рік. За перше півріччя (1980-2000 рр.) зафіксовано 29 подій ГВ, а за друге півріччя (2001-2021 рр.) − вже 54 події. Слід зазначити, що до 2001 р. в Україні зазвичай реєструвалося 1-2 ХТ на рік, але в другому півріччі їх частота зросла до 2-3 подій, а в окремі роки досягала 4-5 подій на рік.
As a result of analysis of the series of daily air temperature for 1980- 2021 there are 83 HW events that met the criteria for defining this event, which is used in this study, were recorded in Ukraine (on the average 2 events per year). At the same time, the uneven manifestation of this atmospheric phenomenon in time is clearly traced with the allocation of two half-periods, the duration of which is 21 years. For the first half-period (1980-2000) 29 events of HW were recorded, and for second half-period (2001-2021) − already 54 events. It should be noted that 1-2 events of HWs were usually recorded in Ukraine per year until 2001, but in the second half- period their frequency increased to 2-3 events, and in some years reached to 4-5 events per year.
Опис
Ключові слова
хвилі тепла, heat waves, Україна, Ukraine, індекс хвиль тепла і холоду, heat and cold wave index
Бібліографічний опис
Kornus, A. O. Heat waves over Ukraine detected by HCWI [Text] / A. O. Kornus, S. V. Klok, O. H. Kornus, O. S. Danylchenko // Book of Abstracts International Conference “Astronomy and Space Physics in the Kyiv University”, (October 18 – October 21, 2022, Kyiv, Ukraine). – Kyiv, 2022. – P. 93–94.