Територіальні відмінності захворюваності населення Сумської області на хронічні обструктивні захворювання легень

Анотація
Спостереженням охоплено період 2005–2017 років. Станом на 1.01.2018 р. у Сумській області первинна захворюваність на хвороби органів дихання становила 22 070,29 на 100 тис. осіб, а поширеність хвороб – 28 054,31 випадків на 100  тис. населення. Протягом 2005-2017  років спостерігається зростання як первинної захворюваності (на 15,04 %), так і поширеності хвороб органів дихання – на 14,42 %.
The observation covers the period 2005-2017. As of January 1, 2018, in the Sumy region, the primary incidence of respiratory diseases was 22,070.29 per 100 thousand people, and the prevalence of diseases was 28,054.31 cases per 100 thousand population. During 2005-2017, there is an increase in both primary morbidity (by 15.04%) and the prevalence of respiratory diseases - by 14.42%.
Опис
Ключові слова
хронічні обструктивні хвороби, chronic obstructive diseases, основні хвороби органів дихання, major respiratory diseases, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Корнус, О. Г. Територіальні відмінності захворюваності населення Сумської області на хронічні обструктивні захворювання легень [Текст] / О. Г. Корнус, А. О. Корнус, В. Д. Шищук, А. Х. Аль-Вхілі // Monografia pokonferencyjna Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, Research, Development», (Barcelona, 29–30.04.2019). – Warszawa : Wydawca «Diamond trading tour», 2019. – # 16. – S. 23–25.