Географо-краєзнавча характеристика Краснопільського району Сумської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С.П.
Анотація
Обговорюються можливості використання краєзнавчого принципу в навчанні географії та подаються окремі елементи інформаційного забезпечення цього процесу на прикладі Краснопільського району Сумської області
Possibilities of using local lore principle in geography training are discussed and some elements of information support of this process are presented on the example of Krasnopilski district of Sumy region
Опис
Ключові слова
географічне краєзнавство, geographical local lore, Краснопільський район, Krasnopilski district, природно-ресурсний потенціал, natural resource potential, демографічна ситуація, demographic situation
Бібліографічний опис
Острога, Д. В. Географо-краєзнавча характеристика Краснопільського району Сумської області [Текст] / Д. В. Острога, С. І. Сюткін // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (30 квітня 2020 р., м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2020. – С. 124–127.