Теоретичні засади суспільно-географічної оцінки якості життя населення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-03
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Якість життя населення слугує своєрідним індикатором ефективності державної політики в соціально-економічній сфері. В статті зіставляються різні підходи до визначення якості життя як наукової категорії та аналізуються відповідні статистичні показники для України.
Quality of people's life is a so-called indicator of efficiency of the state policy in a social and economic sphere. Different approaches of determination of the quality of life as a scientific category are compared and the relevant statistic data for Ukraine is analyzed in this article.
Опис
Ключові слова
населення, population, рівень життя, standard of living, якість життя, quality of life, державна соціальна політика, state social policy
Бібліографічний опис
Сюткін, С. І. Теоретичні засади суспільно-географічної оцінки якості життя населення [Текст] / С. І. Сюткін, С. В. Юрченко. // Освітні й наукові виміри географії та туризму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (м. Полтава, 26 березня 2019 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – С. 91–93.