Актуальні проблеми дослідження довкілля

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 26
 • Документ
  Використання ГІС-технологій на уроках географії в старших класах
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Федосенко Юлія Андріївна; Fedosenko Iryna Yuriivna; Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna
  Необхідність вивчення ГІС-технологій учнями старших класів з метою розширення переліку предметних компетентностей та професійних знань, умінь і навичок роботи з географічною інформацією є актуальним. Впровадження в освітню картографію сучасних ГІС-технологій забезпечить удосконалення навчально-виховного процесу, ефективну підготовку молодого покоління до життя в інформаційному суспільстві.
 • Документ
  Роль кейс-технології у формуванні ситуацій успіху на уроках географії
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Яременко Вадим Павлович; Yaremenko Vadym Pavlovych; Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna
  У сучасному освітньому просторі актуальною є розробка та конструювання кейс-технологій, спрямованих на розкриття індивідуальності учнів, розвитку їх аналітичних здібностей та надання їм успішних навчальних ролей. Ці виклики стоять і перед педагогами, які вибудовують стратегії навчання з географії в середній школі. Сучасні наукові розвідки в сфері педагогічних розробок торкаються тем впровадження кейсу як складової інтерактивного та проблемного навчання географії.
 • Документ
  Доцільність вивчення ДЗЗ учнями старших класів України під час воєнного вторгнення
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Коваль Юлія Андріївна; Koval Yulia Anrdriivna; Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna
  Вивчення дистанційного зондування Землі учнями старших класів України під час воєнного вторгнення є актуальним, адже навчання за звиклими для нас джерелами є ускладненим та застарілим. Використання нових можливостей дає змогу перевірити достовірність інформації за будь-який період часу.
 • Документ
  Розвиток туризму у сільській місцевості Сумської області в умовах російсько-української війни та перспективи на майбутнє
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Рейманн Март; Reimann Mart; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Венгерська Наталя Сергіївна; Vengerska Natalia Serhiivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Паланг Ханнес; Palang Hannes
  Для відновлення туристичної діяльності у сільській місцевості та при розробці стратегії повоєнного і післявоєнного розвитку туризму, органам державної влади потрібно враховувати думку працівників сфери туризму. Для відновлення туристичної сфери у сільській місцевості Сумської області, після перемоги України туристичному бізнесу варто зосередитися на розвитку туристичної інфраструктури, відновленні пошкоджених туристичних об’єктів; розробці нових видів туристичних послуг, залучення іноземних партнерів тощо.
 • Документ
  Мережа інформаційно-рекреаційних центрів підтримки природно-заповідних територій «Шлях» як драйвер диверсифікації туризму на північному сході України
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Венгерська Наталя Сергіївна; Vengerska Natalia Serhiivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Реалізовані кейси мережі інформаційно-рекреаційних центрів «Шлях» свідчать про синергію та диверсифікацію туристичної та освітньої діяльності, заходи якої сприяють збереженню культурної спадщини й природного багатства через розвиток екологічного виховання, освіти й популяризації знань про екологічну відповідальність.
 • Документ
  Актуальні проблеми дослідження довкілля
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2023)
  Викладено результати досліджень з вивчення й охорони ландшафтного, ценотичного та видового різноманіття, питання геоекології та раціонального природокористування, розглянуто суспільно-географічні аспекти дослідження довкілля, висвітлено результати досліджень рекреаційно-туристського потенціалу регіонів, якості довкілля та здоров’я населення, проблем експериментальної біології, хіміко-екологічного моніторингу довкілля та екологічної безпеки, підходи до математичного моделювання та прогнозування стану довкілля, використання геоінформаційних системи в дослідженнях довкілля, актуальні питання методик навчання природничих дисциплін, що були представлені на Х Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля» 25-27 травня 2023 р.
 • Документ
  Актуальні проблеми дослідження довкілля
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015)
  У виданні викладені результати досліджень різних об’єктів довкілля, порушуються проблеми взаємодії людини і природи та інші питання, які були представлені на VІ Міжнародній науковій конференції, присвяченій 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, що відбулась 20-22 травня 2015 р.
 • Документ
  Актуальні проблеми дослідження довкілля
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015)
  У виданні викладені результати досліджень різних об’єктів довкілля, порушуються проблеми взаємодії людини і природи та інші питання, які були представлені на VІ Міжнародній науковій конференції, присвяченій 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, що відбулась 20-22 травня 2015 р.
 • Документ
  Актуальні проблеми дослідження довкілля
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019)
  У виданні викладені результати досліджень різних об’єктів довкілля, порушуються проблеми взаємодії людини і природи та інші питання, які були представлені на VІІІ Міжнародній науковій конференції, присвяченій 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, що відбулась 24-26 травня 2019 р.
 • Документ
  Гідрологічна характеристика річки Стрілки та її басейну
  (2021) Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Гречаненко Олена Сергіївна; Hrechanenko Olena Serhiivna
  Стаття присвячена аналізу гідрологічних характеристик річки Стрілки. Встановлено особливістю природних умов, що формують стік є розміщенння басейну річки Стрілки в межах Псельсько-Ворсклинського межирічного позальодовикового ландшафтного району Середньоруської височинної лісостепової провінції сильнорозчленованих лесових рівнин, що сприяє активному розвитку ерозійним процесам на водозборі річки. Клімат басейну помірно-континентальний з достатнім зволоженням, що є сприятливим для утворення стоку річки. На формування стоку річки активно впливає господарська діяльність людини.
 • Документ
  Природні та антропогенні причини екологічного стану річки Ворскли та шляхи його оптимізації
  (2021) Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  Стаття присвячена сучасному екологічному стану річки Ворскли в межах Сумської області. Встановлено зменшення водності річки Ворскли, в першу чергу, відбулося за рахунок природних чинників (зростання температури повітря, величини сумарного випаровування), але надмірна розораність басейну річки, зведення лісів, значна зарегульованість басейну, потужні меліоративні заходи у межах водозбору – все це чинники несприятливого екологічного стану.
 • Документ
  Екологічні аспекти функціонування підприємств молочної промисловості
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Борисова Вікторія Володимирівна; Borysova Victoria Volodymyrivna; Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych
  Галузева структура і територіальна організація промисловості визначають територіальну диференціацію екологічної ситуації. З цією метою проведено групування промислових виробництв за видами і масштабами промислово-природної взаємодії. Надалі деталізовані екологічні аспекти виробничого процесу в молочній промисловості та встановлені провідні принципи оптимізації промислового природокористування.
 • Документ
  Актуальні проблеми дослідження довкілля
  (2021)
  У виданні викладені результати досліджень конкретних об’єктів довкілля, порушуються проблеми взаємодії людини і природи та інші питання, які були представлені на ІХ Міжнародній науковій конференції, що відбулася у м. Суми та м. Охтирка (Сумська область) 25-27 травня 2021 р. Для фахівців у галузі біології, географії, екології, хімії, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, учителів та студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами взаємодії природи суспільства.
 • Документ
  Географія родовищ та проявів срібного та золото-поліметалевого зруденіння в Україні
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Кернос Світлана Миколаївна; Kernos Svitlana Mykolaivna
  У статті розглянуто географію родовищ та проявів срібного та золото-поліметалевого зруденіння в Україні. Встановлено, що Український щит містить родовища золото-кварцового та золотосульфідного типів, у межах Донецької складчастої структури є рудний район Нагольного кряжу, до якого приурочені родовища та рудопрояви золота.
 • Документ
  Основні напрями розвитку сфери обслуговування Лубенського району Полтавської області за результатами соціологічного опитування населення
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Хоменко Тетяна Олександрівна; Khomenko Tetiana Oleksandrivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Кандиба Юрій Іванович; Kandyba Yurii Ivanovych
  У статті вивчено рівень потреб населення Лубенського району Полтавської області в соціальних послугах і досліджено рівень розвитку сфери обслуговування населення в містах і сільській місцевості району.
 • Документ
  Географічні особливості захворюваності та поширеності на хвороби ока та придаткового апарату серед населення Cумської області
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Ткаченко Яна Геннадіївна; Tkachenko Yana Hennadiivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna
  У статті проаналізовано рівень захворюваності населення Сумської області на хвороби ока та придаткового апарату. Проаналізовано динаміку захворюваності населення за 2009-2019 роки. Виділено три групи районів за рівнем захворюваності населення Сумської області на хвороби ока та придаткового апарату.
 • Документ
  Географічні особливості сучасного стану захворюваності населення Сумської області
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Головань Анна Олександрівна; Holovan Anna Oleksandrivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Шищук Володимир Дмитрович; Shyshchuk Volodymyr Dmytrovych; Терехов Андрій Михайлович; Terekhov Andrii Mykhailovych
  У статті розглянуто географічні особливості сучасного стану захворюваності населення Сумської області у новоутворених районах. Проаналізовано первинну захворюваність, поширеність хвороб та рівень їх накопичення серед населення. Виділено три групи районів за рівнем захворюваності.
 • Документ
  Актуальні проблеми дослідження довкілля
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021)
  У виданні викладені результати досліджень конкретних об’єктів довкілля, порушуються проблеми взаємодії людини і природи та інші питання, які були представлені на ІХ Міжнародній науковій конференції, що відбулася у м. Суми та м. Охтирка (Сумська область) 25-27 травня 2021 р. Для фахівців у галузі біології, географії, екології, хімії, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, учителів та студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами взаємодії природи суспільства. Матеріали надруковані в авторській редакції.
 • Документ
  Меліорація та меліоративні системи Сумської області
  (2019) Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Герасименко Марина Михайлівна; Herasymenko Maryna Mykhailivna
  У статті присвячена історії становлення меліоративних систем в межах Сумської області та характеристиці сучасних меліоративних систем.особлива увага приділена етапам становлення та розвитку меліорації на території Сумської області. У висновку автори зазаначають, що за останніми даними на території області налічується 55 міжгосподарських меліоративних систем.
 • Документ
  Територіальні відмінності захворюваності населення Cумської області на артрити
  (CумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019) Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Шищук Володимир Дмитрович; Shyshchuk Volodymyr Dmytrovych; Аль-Вхілі Алі Хассан; Al-Vkhili Ali Khassan
  Отримані у ході дослідження результати підтвердили високу захворюваність населення Сумської області на артрити. Негативним моментом є те, що протягом 2005-2016 рр. первинна захворюваність на ці нозології зросла на 30,8%, а їх поширеність – на 34,38%. Такий високий рівень захворюваності населення на цей вид нозології вимагає посиленої уваги до організації системи ортопедо-травматологічної допомоги в Сумській області.