Актуальні проблеми дослідження довкілля

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У виданні викладені результати досліджень різних об’єктів довкілля, порушуються проблеми взаємодії людини і природи та інші питання, які були представлені на VІІІ Міжнародній науковій конференції, присвяченій 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, що відбулась 24-26 травня 2019 р.
The publication presents the results of research on various environmental objects, issues of interaction between man and nature, and other issues that were presented at the VIII International Scientific Conference dedicated to the 10th anniversary of the Hetman National Nature Park, which took place on May 24-26, 2019.
Опис
Ключові слова
екологія, довкілля, охорона природи, природно-заповідні території, раціональне природокористування, екологічна безпека, ecology, environment, nature protection, nature reserves, ecological safety, rational nature management
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми дослідження довкілля [Текст] : матеріали VIІІ Міжнародної наукової конференції, 24-26 травня 2019 р., м. Суми / ред. кол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко та ін. ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 334 с.