Доцільність вивчення ДЗЗ учнями старших класів України під час воєнного вторгнення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Вивчення дистанційного зондування Землі учнями старших класів України під час воєнного вторгнення є актуальним, адже навчання за звиклими для нас джерелами є ускладненим та застарілим. Використання нових можливостей дає змогу перевірити достовірність інформації за будь-який період часу.
The study of remote sensing of the Earth by high school students of Ukraine during the military invasion is relevant, because learning from the sources we are used to is complicated and outdated. Using new features allows you to check the validity of information for any period of time.
Опис
Ключові слова
дистанційне зондування Землі, remote sensing of the Earth, старшокласники України, high school students of Ukraine, військове вторгнення, military invasion
Бібліографічний опис
Коваль, Ю. А. Доцільність вивчення ДЗЗ учнями старших класів України під час воєнного вторгнення [Текст] / Ю. А. Коваль, О. М. Король // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали Х Міжнародної наукової конференції, (Суми–Тростянець, 25–27 травня 2023 р.,) / редкол.: А. О. Корнус, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. – С. 304–306.