Основні напрями розвитку сфери обслуговування Лубенського району Полтавської області за результатами соціологічного опитування населення

Анотація
У статті вивчено рівень потреб населення Лубенського району Полтавської області в соціальних послугах і досліджено рівень розвитку сфери обслуговування населення в містах і сільській місцевості району.
The article studies the level of needs of the population of the Lubny district of the Poltava region in social services and investigates the level of development of the service sector in the cities and rural areas of the district.
Опис
Ключові слова
сфера обслуговування, service sector, Лубенський район, Lubny district, Полтавська область, Poltava region, соціологічне опитування, sociological survey
Бібліографічний опис
Основні напрями розвитку сфери обслуговування Лубенського району Полтавської області за результатами соціологічного опитування населення [Текст] / Т. О. Хоменко, А. О. Корнус, О. Г. Корнус, Ю. І. Кандиба // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції, (25–27 травня 2021 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 180–184.