Розвиток туризму у сільській місцевості Сумської області в умовах російсько-української війни та перспективи на майбутнє

Анотація
Для відновлення туристичної діяльності у сільській місцевості та при розробці стратегії повоєнного і післявоєнного розвитку туризму, органам державної влади потрібно враховувати думку працівників сфери туризму. Для відновлення туристичної сфери у сільській місцевості Сумської області, після перемоги України туристичному бізнесу варто зосередитися на розвитку туристичної інфраструктури, відновленні пошкоджених туристичних об’єктів; розробці нових видів туристичних послуг, залучення іноземних партнерів тощо.
In order to restore tourism activities in rural areas and when developing a strategy for post-war and post-war tourism development, state authorities need to take into account the opinion of tourism workers. To restore the tourism sphere in the rural areas of the Sumy region, after the victory of Ukraine, the tourist business should focus on the development of tourist infrastructure, restoration of damaged tourist facilities; development of new types of tourist services, involvement of foreign partners, etc.
Опис
Ключові слова
туризм, tourism, сільська місцевість, Sumy region, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Розвиток туризму у сільській місцевості Сумської області в умовах російсько-української війни та перспективи на майбутнє [Текст] / М. Рейманн, О. Г. Корнус, Н. С. Венгерська, А. О. Корнус, Х. Паланг // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали Х Міжнародної наукової конференції, (Суми–Тростянець, 25–27 травня 2023 р.,) / редкол.: А. О. Корнус, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. – С. 171–174.