Природні та антропогенні причини екологічного стану річки Ворскли та шляхи його оптимізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена сучасному екологічному стану річки Ворскли в межах Сумської області. Встановлено зменшення водності річки Ворскли, в першу чергу, відбулося за рахунок природних чинників (зростання температури повітря, величини сумарного випаровування), але надмірна розораність басейну річки, зведення лісів, значна зарегульованість басейну, потужні меліоративні заходи у межах водозбору – все це чинники несприятливого екологічного стану.
The article is devoted to the current ecological state of the Vorskla river within the Sumy region. The decrease in the water content of the Vorskla River was established, first of all, due to natural factors (increase in air temperature, the value of total evaporation), but excessive plowing of the river basin, erection of forests, significant regulation of the basin, powerful reclamation activities within the catchment area are all factors of an unfavorable ecological state.
Опис
Ключові слова
річка Ворскла, екологічний стан, природні та антропогенні причини, Vorskla river, ecological state, natural and anthropogenic causes
Бібліографічний опис
Данильченко, О. С. Природні та антропогенні причини екологічного стану річки Ворскли та шляхи його оптимізації [Текст] / О. С. Данильченко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць за матеріалами ІХ міжнародної наукової конференції, (м. Суми, 25–27 травня 2021 р.). – Суми, 2021. – С. 21–27.