Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо написання та захисту кваліфікаційних робіт для здобуття освітнього рівня «Магістр»
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Зав’ялова Ольга Костянтинівна; Zavialova Olha Kostiantynivna; Литвиненко Алла Іванівна; Lytvynenko Alla Ivanivna
  Методичні рекомендації містять загальні положення про порядок визначення тем кваліфікаційних магістерських робіт, вимог до порядку викладу матеріалу та її структурних елементів. У роботі розглянуто особливості підготовки, написання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності 034 Культурологія. У публікації надано методичні рекомендації для студентів, наукових керівників та рецензентів за даним напрямом підготовки, які спрямовані на забезпечення методологічної та теоретичної підготовки до виконання наукових досліджень, захисту та оцінки магістерської роботи на кваліфікаційному іспиті.
 • Документ
  Левкас: технологія, виразні можливості та застосування в курсі вивчення дисципліни «Робота в матеріалі»
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Зав’ялова Ольга Костянтинівна; Zavialova Olha Kostiantynivna; Кохан Наталія Михайлівна; Kokhan Nataliia Mykhailivna
  Методичні рекомендації з вивчення технології, виразних можливостей та застосування левкаса в курсі дисципліни «Робота в матеріалі» призначені для надання допомоги студентам денної та заочної форми навчання. Пропоновані матеріали підготовлено згідно з чинними стандартами вищої освіти. Видання містить відомості щодо мети, завдань і обсягів вивчення, рекомендації з практичного застосування і перевірки набутих знань і навичок згідно з критеріями до практичних результатів навчання за Освітньою програмою спец. 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за урахування нормативно-правової бази щодо організації освітнього процесу в Університеті.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Історія світової культури»
  (2021) Єпик Лариса Іванівна; Yepyk Larysa Ivanivna; Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  Методичні рекомендації призначено для надання допомоги студентам денної та заочної форми навчання при виконання курсової роботи з дисципліни «Історія світової культури» згідно з чинними стандартами вищої освіти. Видання містить рекомендації щодо мети та завдань, організації виконання, структури, обсягів i правил оформлення, перевірки та захисту курсової роботи та укладено згідно з Положенням про курсову роботу у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (ухвалено рішенням вченої ради університету, протокол №8 від 25 січня 2021 року) з урахуванням нормативно-правової бази щодо організації освітнього процесу в Університеті. В методичних рекомендаціях також розглянуті основні положення щодо академічної доброчесності при написанні роботи, наведено рекомендовану тематику й приклади оформлення титульної сторінки та змісту курсової роботи.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Історія модерної української культури»
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych; Єпик Лариса Іванівна; Yepyk Larysa Ivanivna
  Методичні рекомендації призначено для надання допомоги студентам денної та заочної форми навчання при виконання курсової роботи з дисципліни «Історія модерної української культури» згідно з чинними стандартами вищої освіти. Видання містить рекомендації щодо мети i завдань, організації виконання, структури, обсягів i правил оформлення, перевірки та захисту курсової роботи та укладено згідно з Положенням про курсову роботу у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (ухвалено рішенням вченої ради університету, протокол №8 від 25 січня 2021 року) з урахуванням нормативно-правової бази щодо організації освітнього процесу в Університеті. В методичних рекомендаціях також розглянуті основні положення щодо академічної доброчесності при написанні роботи, наведено рекомендовану тематику та приклади оформлення титульної сторінки та змісту курсової роботи.
 • Документ
  Кваліфікаційна робота за освітнім ступенем «Магістр»
  (2021) Зав’ялова Ольга Костянтинівна; Zavialova Olha Kostiantynivna; Брижаченко Наталія; Bryzhachenko Nataliia
  Методичні рекомендації містять загальні положення про порядок визначення тем кваліфікаційних магістерських робіт, вимог до порядку викладу матеріалу та її структурних елементів. У роботі розглянуто особливості підготовки, написання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. У публікації надано методичні рекомендації для студентів, наукових керівників та рецензентів за даним напрямом підготовки, які спрямовані на забезпечення методологічної та теоретичної підготовки до виконання наукових досліджень, захисту та оцінки магістерської роботи на кваліфікаційному іспиті.
 • Документ
  Innovative Technologies in Modern Cultural Education
  (Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020-04) Єпик Лариса Іванівна; Yepyk Larysa Ivanivna; Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  The authors of the study analyze current requirements for the training of specialists in the field of cultural studies. There are some requirements for the integral and professional competence of a modern specialist in cultural studies at work. The paper analyzes the problem of students independent work as the basis of student-centered learning. An algorithm is proposed for organizing students independent work. The role of the teacher in the training of specialists in cultural studies is analyzed. The authors prove that through the use of innovative technologies for teaching cultural disciplines, the organization of student-centered learning allows for motivated learning, high theoretical knowledge and practical skills of students. The authors give examples of their own case studies used in the teaching of cultural disciplines.
 • Документ
  Методичні рекомендації з дисципліни «Організація туризму. Туроперейтинг»
  (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2019) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  Методичні рекомендації призначено для надання допомоги студентам денної та заочної форми навчання при вивченні дисципліни «Організація туризму. Туроперейтинг» згідно з чинними стандартами України. Видання містить розширений план лекційних занять, практичних робіт і вимоги до порядку їх виконання, питання щодо самоконтролю, тематику й вимоги до оформлення рефератів, критерії оцінювання, літературні джерела.