Innovative Technologies in Modern Cultural Education

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Izdevniecība “Baltija Publishing”
Анотація
The authors of the study analyze current requirements for the training of specialists in the field of cultural studies. There are some requirements for the integral and professional competence of a modern specialist in cultural studies at work. The paper analyzes the problem of students independent work as the basis of student-centered learning. An algorithm is proposed for organizing students independent work. The role of the teacher in the training of specialists in cultural studies is analyzed. The authors prove that through the use of innovative technologies for teaching cultural disciplines, the organization of student-centered learning allows for motivated learning, high theoretical knowledge and practical skills of students. The authors give examples of their own case studies used in the teaching of cultural disciplines.
Автори дослідження аналізують сучасні вимоги до підготовки спеціалістів у галузі культурології. У роботі наведені вимоги до інтегральної та фахової компетентності сучасного спеціаліста культуролога. Автори доводять, що завдяки застосуванню інноваційних технологій викладання культурологічних дисциплін, організації студентоцентрованого навчання можна досягти вмотивованого навчання, високих теоретичних знань і практичних навичок у студентів. Автори наводять приклади власних кейсів, що застосовують при викладанні культурологічних дисциплін.
Опис
Ключові слова
specialist training, culture, cultural studies, innovative technologies, higher education, культура, культурологія, інноваційні технології, вища освіта, підготовка фахівців
Бібліографічний опис
Yepyk, L. I. Innovative Technologies in Modern Cultural Education [Text] / L. I. Yepyk, O. V. Kovalenko // European Vector of Modern Cultural Studies and Art Criticism: the Experience of Ukraine and the Republic of Poland : collective monograph. – Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. – P. 38–54. – DOI: 10.36059/978-9934-588-41-9/38-54.