Академічна культура дослідника в освітньому просторі

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022)
  У збірнику представлено узагальнені результати досліджень учасників ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід». Проблематика наукових розвідок: академічна культура і доброчесність, академічна комунікація, мовленнєва особистість дослідника, інфомедійна грамотність, актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства, соціальної комунікації, професійної освіти.
 • Документ
  Педагогічна рефлексія як показник самореалізації майбутнього вчителя-словесника
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Громова Наталія Василівна; Hromova Nataliia Vasylivna
  У статті проаналізовано значення рефлексивного компонента в професійній підготовці студентів-філологів. Описано напрямки та подано практичні рекомендації щодо формування педагогічної рефлексії майбутнього вчителя-словесника як перед плануванням окремого етапу уроку, так і після його проведення.
 • Документ
  Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід
  (Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020)
  У збірнику представлено узагальнені результати досліджень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід». Проблематика наукових розвідок: академічна культура і доброчесність, академічна комунікація, мовленнєва особистість дослідника, інфомедійна грамотність, актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства, соціальної комунікації, професійної освіти.
 • Документ
  Особливості володіння майбутніми вчителями німецькомовними фразеологізмами з національно-культурною семантикою
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Шевцова Наталія Олександрівна; Shevtsova Nataliia Oleksandrivna
  Метою статті є вивчення особливостей володіння майбутніми вчителями німецькомовними фразеологізмами з національно-культурною семантикою. На основі даних анкетування уточнено характер володіння фразеологічним матеріалом, виявлено типові помилки семантизації та розуміння фразеологічних одиниць майбутніми вчителями.
 • Документ
  Academic Culture as a Composition of National Innovation Security
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019-05) Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna
  The article describes the essence and content of academic culture as a significant component of national innovation security. The semantic and terminological analysis of the key concepts of the research like “national security”, “human security”, “human security of humanity”, “human capital” were carried out. The concept of “innovative security” is described as a stable, effective provision of country’s innovations in the economy, creation of conditions for modernization of industries, development of priority areas of fundamental and applied scientific research, technical and technological developments that ensure the competitiveness of the country. It was proved that main features of academic culture are the culture of study at the university, ethical values, traditions, norms, rules for conducting scientific research; scientific linguistic culture, professional subculture of the scientific community; social, moral responsibility for the process and results of the research which is formed in the cultural and educational space of higher education institution. The cultural and educational space of the university is described as a component of the development of human capital and one of the factors of national innovation safety. It is noted that universities must clearly show the values of educational services, be centers of academic culture, act on the principles of academic freedom, public responsibility, respect for human dignity and support adherence to academic integrity in research activities. The formation of the researcher’s academic culture in the conditions of the university’s cultural and educational space is defined as a complex, multidimensional, phased process of qualitative changes in the psychological sphere of the individual, taking into account the main provisions of the theory of activity, intercultural communication; the ideas of a humanistic, acmeological paradigm; concept of continuous pedagogical education.
 • Документ
  Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019-05)
  У збірнику представлено узагальнені результати досліджень учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід». Проблематика наукових розвідок: інновації у докторській підготовці з освітніх / педагогічних наук: український, європейський та світовий досвід; академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри; наукова мовна культура, академічне письмо; академічна комунікація. Збірник рекомендовано для широкого кола фахівців.
 • Документ
  Про важливість формування аналітичної компетентності у магістрів освіти як педагогічну проблему
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018-05) Вакал Юлія Сергіївна; Vakal Yuliia Serhiivna
  В тезах розглядається питання про важливість формування аналітичної компетентності у магістрів освіти як педагогічну проблему.
 • Документ
  Академічна культура дослідника в освітньому просторі
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018)
  У збірнику представлено узагальнені результати досліджень учасників міжнародної науково-практичної конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі». Проблематика наукових розвідок: академічна комунікація: комунікативні стратегії й тактики; академічна мовна особистість; формування основ академічної культури у закладах освіти; актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства, соціальних комунікацій, інформаційних технологій, професійної освіти. Академічна культура розглядається як культура навчання в університеті, цінності, традиції, норми, правила проведення наукового дослідження, культура толерантності, що формується в культурно освітньому просторі навчального закладу. Збірник рекомендовано для широкого кола фахівців.
 • Документ
  Академічна культура дослідника в освітньому просторі
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-05)
  У збірнику представлено узагальнені результати досліджень учасників усеукраїнської науково-практичної конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі». Проблематика наукових розвідок: академічна культура – основа дослідницького навчання; формування академічної культури дослідника в освітньому просторі вищої та загальноосвітньої школи; академічне письмо, інформаційна, мовна культура дослідника, актуальні проблеми досліджень молодих науковців. Академічна культура розглядається культура навчання в університеті, цінності, традиції, норми, правила проведення наукового дослідження, культура толерантності, що формується в культурно-освітньому просторі навчального закладу. Збірник рекомендовано для широкого кола фахівців, які цікавляться проблемами освіти.