Особливості володіння майбутніми вчителями німецькомовними фразеологізмами з національно-культурною семантикою

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Метою статті є вивчення особливостей володіння майбутніми вчителями німецькомовними фразеологізмами з національно-культурною семантикою. На основі даних анкетування уточнено характер володіння фразеологічним матеріалом, виявлено типові помилки семантизації та розуміння фразеологічних одиниць майбутніми вчителями.
The aim of the article is to study the peculiarities of the command of idioms with national and cultural specificity of semantics. The data of the assessment done by a questionnaire are being used to characterize the knowledge of idioms of future German language teachers. Mistakes in semantization and understanding of phraseology are being identified.
Опис
Ключові слова
володіння фразеологічним матеріалом, фразеологізми з національно-культурною семантикою, idioms with national and cultural specificity of semantics, knowledge of idioms
Бібліографічний опис
Шевцова, Н. О. Особливості володіння майбутніми вчителями німецькомовними фразеологізмами з національно-культурною семантикою [Текст] / Н. О. Шевцова // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 16–17 травня 2019 року) / за ред. О. М. Семеног. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – C. 112–119.