Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У збірнику представлено узагальнені результати досліджень учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід». Проблематика наукових розвідок: інновації у докторській підготовці з освітніх / педагогічних наук: український, європейський та світовий досвід; академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри; наукова мовна культура, академічне письмо; академічна комунікація. Збірник рекомендовано для широкого кола фахівців.
The book presents summarized results of research participants All-Ukrainian Scientific-Practical Conference «Culture Academic Researchers in the Educational Space». The issue of scientific studies: аcademic Culture and Ethics in Higher Education: European, National Dimension; research the language and culture. Academic writing; academic communication. Culture of mentoring; academic linguistic personality. Academic art; management of academic, educational projects; formation of the foundations of academic culture in educational institutions; actual problems of research in the field of linguistics, literary studies; actual problems of research in the field of information technology, education. Academic culture is the culture at university, values, traditions, norms, rules, scientific research, and culture of tolerance, which is formed in the cultural and educational space of the institution. The collection is recommended for wide circle of specialists.
Опис
Ключові слова
академічна культура, академічна доброчесність, академічна комунікація, дослідник, дослідницьке навчання, культура навчання, університет, culture аcademic, аcademic сommunication, academic integrity, researcher, research participants, culture researcher, university
Бібліографічний опис
Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід [Текст] : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Суми, 16–17 травня 2019 року) / за ред. О. М. Семеног. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 220 с.