Педагогічна рефлексія як показник самореалізації майбутнього вчителя-словесника

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті проаналізовано значення рефлексивного компонента в професійній підготовці студентів-філологів. Описано напрямки та подано практичні рекомендації щодо формування педагогічної рефлексії майбутнього вчителя-словесника як перед плануванням окремого етапу уроку, так і після його проведення.
The article analyzes the value of the reflexive component in the professional training of students-philologists. The directions and practical recommendations for the formation of the pedagogical reflection of the future language teacher are described, both before and after the planning of a particular stage of the lesson.
Опис
Ключові слова
рефлексія, педагогічна рефлексія, аналіз уроку, самоаналіз уроку, самореалізація особистості, reflection, pedagogical reflection, analysis of the lesson, self-analysis of the lesson, self-actualization of the individual
Бібліографічний опис
Громова, Н. В. Педагогічна рефлексія як показник самореалізації майбутнього вчителя-словесника [Текст] / Н. В. Громова // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Суми, 16–17 травня 2019 року) / за ред. О. М. Семеног. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 172– 177.