Наукові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та математики засобами та технологіями cучасного освітнього середовища
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Завражна Олена Михайлівна; Zavrazhna Olena Mykhailivna; Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna; Шкурдода Юрій Олексійович; Shkurdoda Yurii Oleksiiovych; Мороз Іван Олексійович; Moroz Ivan Oleksiiovych; Каленик Михайло Вікторович; Kalenyk Mykhailo Viktorovych; Іваній Володимир Степанович; Ivanii Volodymyr Stepanovych; Одінцова Оксана Олександрівна; Odintsova Oksana Oleksandrivna; Мартиненко Олена Вікторівна; Martynenko Olena Viktorivna; Шишенко Інна Володимирівна; Shyshenko Inna Volodymyrivna; Чкана Ярослав Олегович; Chkana Yaroslav Olehovych; Drushliak Maryna Hryhorivna; Друшляк Марина Григорівна; Коваленко Наталія Володимирівна; Kovalenko Nataliia Volodymyrivna; Осьмук Наталія Григорівна; Osmuk Nataliia Hryhorivna; Пухно Світлана Валеріївна; Pukhno Svitlana Valeriivna; Балабан Ярослав Романович; Balaban Yaroslav Romanovych
  У монографії, що є результатом колективної праці педагогів науковців, висвітлено теоретико‐методичні засади формування предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та математики засобами та технологіями сучасного освітнього середовища. У виданні розкрито основні питання формування спеціальних фахових компетентностей майбутніх учителів фізики та математики під час навчання фізики та методики її навчання, під час навчання дисциплін математичного циклу та питання формування предметних компетентностей дисциплін психолого-педагогічного циклу. Монографія розрахована на широке коло читачів, а також викладачів, аспірантів і студентів усіх форм навчання.
 • Документ
  Узагальнені норми груп
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Лиман Федір Миколайович; Лукашова Тетяна Дмитрівна; Друшляк Марина Григорівна; Lyman Fedir Mykolaiovych; Lukashova Tetiana Dmytrivna; Drushliak Maryna Hryhorivna
  У монографії досліджуються групи залежно від властивостей їх узагальнених норм.
 • Документ
  Інноваційні підходи до організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні фахових дисциплін
  (2017) Мартиненко Олена Вікторівна; Martynenko Olena Viktorivna; Чкана Ярослав Олегович; Chkana Yaroslav Olehovych
  Дослідження присвячено теоретичному обґрунтуванню доцільності упровадження інноваційних дидактичних засобів організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні математичних дисциплін в умовах компетентнісного навчання; визначенню їх функцій, принципів розробки та складових; розкриттю можливостей та переваг використання соціальних Internetмереж для підвищення ефективності навчання та управління процесом самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
 • Документ
  Нанотехнології в освітній галузі
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016) Білик Володимир Миколайович; Bilyk Volodymyr Mykolaiovych; Завражна Олена Михайлівна; Zavrazhna Olena Mykhailivna; Іваній Володимир Степанович; Ivanii Volodymyr Stepanovych; Медведовська Оксана Геннадіївна; Medvedovska Oksana Hennadiivna; Мороз Іван Олексійович; Moroz Ivan Oleksiiovych; Пасько Ольга Олександрівна; Pasko Olha Oleksandrivna; Петренко Світлана Віталіївна; Petrenko Svitlana Vitaliivna; Салтикова Алла Іванівна; Saltykova Alla Ivanivna; Соколов С. В.; Sokolov S. V.; Стадник Олександр Дмитрович; Stadnyk Oleksandr Dmytrovych; Ткаченко Юлія Анатоліївна; Tkachenko Yuliia Anatoliivna; Чепурних Геннадій Кузьмич; Chepurnykh Hennadii Kuzmych; Яременко Олексій Васильович; Yaremenko Oleksii Vasylovych
  У монографії, що є результатом прикладного наукового дослідження, виконаного на замовлення МОН України, висвітлено теоретико‐методологічні засади введення нанотехнологічних знань у предмети освітньої галузі «Природознавство» в закладах загальної середньої освіти та в систему підготовки майбутніх вчителів фізики у педагогічних університетах. Окреслено концептуальні засади нової системи формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізики у контексті глобальної перебудови української освітньої системи на західноєвропейські зразки. Розкрито досвід експериментальних досліджень нанооб’єктів у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка як підґрунтя підвищення якості професійної підготовки випускників. Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, вчителів, широкої педагогічної громади.
 • Документ
  Готовність вчителів фізики до викладання основ нанотехноологій
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016) Мороз Іван Олексійович; Moroz Ivan Oleksiiovych; Ткаченко Юлія Анатоліївна; Tkachenko Yuliia Anatoliivna
  Актуальність знань в області нанотехнологій, в тому числі і для школярів, диктується часом. У зв'язку з цим виникає необхідність розглядати готовність вчителя фізики до викладання основ нанотехнологій як обов'язкову складову частину готовності до педагогічної діяльності в цілому. Тому, доцільно говорити про вдосконалення методичної підготовки майбутніх педагогів та внесення змін до змісту підвищення кваліфікації педагогів.
 • Документ
  Вивчення зарубіжного досвіду викладання основ нанотехноологій
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016) Ткаченко Юлія Анатоліївна; Tkachenko Yuliia Anatoliivna; Мороз Іван Олексійович; Moroz Ivan Oleksiiovych
  У статті проаналізовано досвід зарубіжних країн по підготовці вчителів до викладання нанотехнологій в школі, за підсумками якого виділено спеціальні професійні компетенції, значущі для діяльності педагога в області основ нанотехнологій. Наведено основні складові змісту методичної підготовки вчителів у галузі нанотехнологій.