Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 80
 • Документ
  Планування тренувального процесу дівчат у хокеї на траві на етапі попередньої базової підготовки
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Зайцева Валерія; Кулик Ніна Анатоліївна; Zaitseva Valeriia; Kulyk Nina Anatoliivna
  У статті розглядається питання планування тренувального процесу хокеїсток на траві 13–14 років, зарахованих до спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву. Отримані дані можуть бути застосовані для удосконалення підготовленості юних спортсменок, що створить підґрунтя спортивної спеціалізації та майбутніх перемог над суперником.
 • Документ
  Структура і зміст підготовки біатлоністів 15–16 років силової спрямованості у підготовчому періоді
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Бойко Андрій; Ворона Віта Вікторівна; Boiko Andrii; Vorona Vita Viktorivna
  У статті розглянуто основи побудови структури і змісту підготовки біатлоністів силової спрямованості у підготовчому періоді. Було складено структуру підготовчого періоду біатлоністів, яка включала два середні цикли і 5 коротких циклів. Розроблено орієнтовний зміст коротких циклів підготовчого періоду.
 • Документ
  Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023)
  У збірнику презентовано результати наукових пошуків з актуальних питань професійно-педагогічної підготовки суб’єктів спортивної діяльності, теоретичних, методичних та організаційних основ підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту, теоретико-методологічних та психолого-педагогічних аспектів фізичної культури різних груп населення.
 • Документ
  Покращення загальної швидкісно-силової підготоки дзюдоїстів 10–11 років
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Вольченко Олег; Максименко Людмила Михайлівна; Volchenko Oleh; Maksymenko Liudmyla Mykhailivna
  У статті розглянуто річний тренувальний цикл підготовки дзюдоїстів. Доповнено тренувальну програму підготовки дзюдоїстів протягом річного тренувального циклу спеціальними засобами для покращення загальної швидкісно-силової підготовки. Доведено ефективність спеціальних засобів, що підтверджується статистичними даними.
 • Документ
  Особливості технічної підготовки футболістів 15–16 років у річному тренувальному циклі
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Мигаль Максим; Максименко Людмила Михайлівна; Myhal Maksym; Maksymenko Liudmyla Mykhailivna
  У статті розглянуто основні аспекти річного тренувального циклу підготовки футболістів 15–16 років. Доповнено тренувальну програму підготовки гравців протягом річного тренувального циклу спеціальними засобами для покращення технічної підготовки. Перевірено ефективність доповненої програми.
 • Документ
  Особливості тренувального процесу юних каратистів у групі початкової підготовки
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Корнійчук Дмитро; Чхайло Миколай Борисович; Korniichuk Dmytro; Chkhailo Mykolai Borysovych
  В статті проаналізовано особливості тренувального процесу юних каратистів у групі початкової підготовки. Встановлено, що для успішної діяльності юного спортсмена-каратиста необхідний гармонійний, комплексний підхід до фізичної, тактичної, психологічної та інтелектуальної підготовки.
 • Документ
  Методи відновлення психологічної активності спортсменів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Скрипка Ірина Миколаївна; Skrypka Iryna Mykolaivna
  В результаті аналізу літературних джерел визначено, що усі психічні стани мають тимчасовий характер, але їх тривалість може коливатися від секунд до багатьох днів, що вказує на різні межі тривалості цих станів. Встановлено, що порушення здатності до довільного управління психічною діяльністю під впливом стресогенних факторів є однією з основних причин афективних та поведінкових дисфункцій у спортсменів. За результатами педагогічного дослідження визначили, що у дзюдоїстів 1-го року навчання, реактивна тривожність є найбільш виразною, порівняно з спортсменами 4-го року навчання.
 • Документ
  Особливості використання спеціальних засобів у підготовці біатлоністів юного віку
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Кошман Володимир; Ворона Віта Вікторівна; Koshman Volodymyr; Vorona Vita Viktorivna
  У статті розглянуто особливості використання спеціальних засобів у підготовці біатлоністів юного віку у підготовчому періоді в межах розробленої методики. Визначено, що використання спеціальних засобів у підготовці юних біатлоністів потребує особливої уваги тренера.
 • Документ
  Контроль інтенсивності при виконанні техніко-тактичних вправ у підготовки футзалістів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Лапицький Віталій Олександрович; Lapytskyi Vitalii Oleksandrovych
  У статті розглядається контроль інтенсивності техніко-тактичних вправ у підготовки футзалістів. Техніко-тактичні вправи є основним засобом підготовки футзалістів, які викорис- товуються методично вірно для виконання поставлених завдань. Аналізуються зміни ЧСС під час виконання ігрових вправ у футзалі, та рівень навантаження специфічного характеру залежно від значення спрямованості для спортсменів.
 • Документ
  Аналіз результатів змагальної діяльності спортсменів зі спортивної радіопеленгації
  (2022) Редька Олена; Ворона Віта Вікторівна; Redka Olena; Vorona Vita Viktorivna
  У роботі було проаналізовано структуру змагальної діяльності та динаміку результатів спортсменів України зі спортивної радіопеленгації на чемпіонатах Світу та чемпіонатах Європи 2016–2022 років. Засвідчено стабільність позицій, що передбачають вищий за середній рівень, тобто команда національної збірної України входить в трійку лідерів в підсумковому рейтингу змагань, та наявність резервів поліпшення результатів як спортсменів України, так і команди у світовому рейтингу.
 • Документ
  Аналіз популярності фітнес-технології серед чоловіків молодого віку
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Гордієнко Вадим; Hordiienko Vadym
  У статті з’ясовано, що чоловіки молодого віку надають перевагу різним видам силового фітнесу, функціональним тренуванням, інтервальному і аеробному навантаженню та вправам з тренажерами, про що свідчать наукові дослідження.
 • Документ
  Фізична підготовка спортсменок 20–22 років у кінному спорті
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Лапіна Юлія; Чхайло Микола Борисович; Lapina Yuliia; Chkhailo Mykola Borysovych
  У статті розглянуто сучасну систему підготовки спортсменів. Доповнено тренувальну програму підготовки спортсменок у кінному спорті протягом річного тренувального циклу додатковими засобами для покращення фізичної підготовки. Доведено ефективність засобів рухливих ігор, що підтверджується статистичними даними.
 • Документ
  Аналіз результатів змагальної діяльності чоловічої збірної України з футзал серед людей з вадами зору
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Чхайло Микола Борисович; Chkhailo Mykola Borysovych
  В результаті аналізу літературних джерел визначено, що українські спортсмени-паралімпійці на змаганнях всеукраїнських та міжнародних рівнів за загальною кількістю медалей завжди займають високий рейтинг, так на ХІХ зимових Дефлімпійських іграх посіли друге місце серед 34 країн-учасниць. Визначено, за останні 5 років результати в змагальній діяльності чоловічої збірної України з футзалу серед людей з вадами зору покращились, команда займає лідируючу позицію в світовому рейтингу з 2015 року.
 • Документ
  Аналіз етапів підготовки дітей 8–12 років у спортивних бальних танцях
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Марченко Аріна; Marchenko Arina
  У статті охарактеризовано етапи підготовки дітей 8–12 років у спортивних бальних танцях. З’ясовано, що означена підготовка передбачає два основні періоди: підготовчий період і змагальний період, що мають свою структуру (етапи) і змістове наповнення.
 • Документ
  Деякі аспекти модернізації системи фізичного виховання для зміцнення здоровʼя дитячого населення
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Максименко Людмила Михайлівна; Зайцева Валерія; Maksymenko Liudmyla Mykhailivna; Zaitseva Valeriia
  У статті зроблено теоретичний аналіз стану здоров’я дитячого населення і зазначено, що значна кількість населення на ранніх етапах життя має відхилення. Вказано, що фізична культура може вирішити ряд питань стосовно зміцнення здоров’я дитячого населення за допомогою чотирьох взаємопов'язаних блоків (здоровий спосіб життя, психічний розвиток дитини, освоєння різних видів фізичної активності, розвиток суспільної спрямованості дитини).
 • Документ
  Ефективність методики розвитку фізичних якостей плавців 6–8 років у річному циклі підготовки
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Чередниченко Ірина; Ворона Віта Вікторівна; Cherednychenko Iryna; Vorona Vita Viktorivna
  За результатом проведеного експерименту було доведено ефективність розробленої методики для розвитку фізичних якостей плавців. Результати тестів в експериментальній групі зросли: у фізичній підготовці на 3,5%–14,0% та життєва ємність легень у юних плавців зросла на 18,8%–30,2%.
 • Документ
  Фізіологічне обґрунтування розвитку витривалості легкоатлетів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Скачедуб Наталія Миколаївна; Островська-Крузе Вікторія; Skachedub Nataliya Mykolayivna; Ostrovska-Kruze Viktoriia
  У статті здійснено фізіологічне обґрунтування витривалості легкоатлетів. Зважаючи на те що легка атлетика вимагає прояву великої витривалості, зазначено, що легкоатлети повинні мати відповідні аеробні можливості: високу максимальну швидкість споживання кисню (аеробну потужність); здатність довго підтримувати високу швидкість споживання кисню (аеробну «ємність»). Описано головні ефекти тренування витривалості.
 • Документ
  Фізична підготовка футболістів на початковому етапі спортивних тренувань
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Галета Артем; Максименко Людмила Михайлівна; Haleta Artem; Maksymenko Liudmyla Mykhailivna
  У статті розглянуто основні аспекти річного тренувального циклу підготовки юних футболістів. Доповнено тренувальну програму підготовки гравців протягом річного тренувального циклу спеціальними засобами елементів спортивних ігор. Доведено ефективність спеціальних засобів, що підтверд- жується статистичними даними.
 • Документ
  Фізична підготовка спортсменів в процесі тренувальних занять кульовою стрільбою
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Бермудес Діана Валеріївна; Bermudes Diana Valeriivna
  У статті теоретично обґрунтовано і досліджено дієвість методики підвищення рівня фізичної підготовленості в процесі тренувальних занять кульовою стрільбою. Встановлено, що запропонована методика підвищення рівня фізичної підготовленості в процесі тренувальних занять кульовою стрільбою дозволяє ефективно впливати на розвиток фізичних якостей в процесі тренувальних занять кульовою стрільбою.
 • Документ
  Фізична підготовка студентів групи ПСМ з футзалу
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Кірюшко Ярослав; Kiriushko Yaroslav; Кулик Ніна Анатоліївна; Kulyk Nina Anatoliivna
  У статті розглядається питання фізичного вдосконалення студентів групи підвищення спортивної майстерності «Футзал» під час навчання у закладі вищої освіти. Автором запропоновано комплекс засобів щодо покращення як загальної фізичної, так і спеціальної фізичної підготовки протягом річного циклу, що буде підґрунтям для подальших успіхів у змаганнях проти суперників.