Сучасні підходи до розвитку силових здібностей у юнаків 15-16 років засобами кросфіту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С.Макаренка
Анотація
Розвиток силових здібностей є важливою складовою фізичної підготовки молоді. Наразі важливо, щоб учителі фізичного виховання акцентували увагу на значенні силових тренувань у розвитку молоді. У даній статті розглянуто основні підходи, що використовуються для розвитку силових здібностей у юнаків 15-16 років та доведено їх ефективність на тренуваннях. Крім того, в роботі обґрунтовано доцільність використання кросфіту длярозвитку силових якостей підлітків.
The development of strength abilities is an important component of the physical training of young people. Currently, it is important that physical education teachers emphasize the importance of strength training in the development of young people. This article examines the main approaches used to develop strength abilities in 15-16-year-old boys and proves their effectiveness in training. In addition, the work substantiates the expediency of using crossfit for the development of strength qualities of teenagers. Key words:
Опис
Ключові слова
кросфіт, сучасні підходи, розвиток силових здібностей, спортсмени, учні, юнаки 15-16 років, crossfit, modern approaches, development of strength abilities, athletes, students, young men 15-16 years old
Бібліографічний опис
Говорун Ю. Сучасні підходи до розвитку силових здібностей у юнаків 15-16 років засобами кросфіту [Текст] / Ю. Говорун, В. Лапицький // Актуальні питання підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, (23 жовтня 2023 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; [редкол.: С. І. Атаманюк, Д. В. Бермудес, В. В. Ворона та ін.]. – Суми, 2023. – С. 62–65.