Наукові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Педагогічний потенціал іншомовної дитячої літератури у формуванні соціокультурної компетенції молодших школярів
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2019) Довгополова Ганна Геннадіївна; Dovhopolova Hanna Hennadiivna
  У статті обґрунтовано, що метою підготовки дитини в сучасний школі є формування творчої, всебічно розвинутої, духовно збагаченої особистості з науковим світоглядом, ґрунтовними професійними знаннями. Виходячи із цього, зміст сучасної професійної підготовки повинен бути спрямованим на формування вчителя, здатного працювати в системі, що характеризується взаємодією різних культур, відповідно до вимог сучасного соціуму, відродження особистості, відновлення загальнолюдських цінностей. Під педагогічним потенціалом ми визначаємо здатність певного елемента педагогічної системи ефективно досягати певної мети шляхом реалізації означених завдань. Педагогічний потенціал англомовної дитячої літератури полягає у здатності сприяти навчанню, розвитку та вихованню дитини. Гарно, кваліфіковано підібрана дитяча книжка завжди є сильним засобом розумового виховання й формування художньо-естетичних уподобань і смаків дитини. Дитяча література може бути використана в процесі морального, економічного, екологічного виховання. Дитяча англомовна література – це художня, науково-популярна, науково-фантастична, науково-художня література, створена спеціально для дітей, що включає найкращі класичні, фольклорні, поетичні та прозові твори, написані англійською мовою. Сучасна англомовна література для дітей – кращі зразки сучасної художньої, науково-популярної, науково-фантастичної, науково-художньої літератури, написані англійською мовою з урахуванням жанрового розмаїття англомовної літератури. Культура – поняття багаторівневе і складне, інтегрує в собі елементи менталітету, релігійних вірувань, побутових і політичних характеристик цього суспільства, його історії та її впливу на сьогодення. Вітчизняні педагоги відзначають, що вчителі мають бути готові залучати дітей до скарбів світового мистецтва через знайомство з культурою окремих цивілізацій чи країн. Педагоги сучасності наголошують на тому, що виховний потенціал окремих предметів шкільного курсу залишається поза увагою вчителів, зокрема мова йде про такий компонент іноземної мови, як соціокультурна компетенція. У статті визначено, що соціокультурна компетенція є обізнаністю учня з культурою та соціально-побутовим устроєм того народу, мова якого вивчається, що має привести до подальшого розуміння філософських та естетичних характеристик мови і стимулювати подальший інтерес до вивчення мови.
 • Документ
  Individual-Psychological Features of Athletes of a Football Team Depending on the Game Role
  (2019) Пшенична Любов Василівна; Кондратюк Світлана Миколаївна; Щербак Тетяна Іванівна; Кузіков Борис; Кузікова Світлана Борисівна; Pshenychna Liubov Vasylivna; Kondratiuk Svitlana Mykolaivna; Shcherbak Tetiana Ivanivna; Kuzikov Borys; Kuzikova Svitlana Borysivna
  Scientific research on the problem of individual and psychological characteristics of athletes has been analyzed and summarized in the article. The results of research of individual-psychological peculiarities of football players depending on the role of the game have been highlighted. The individual-psychological differences of football players of different game roles have been determined.
 • Документ
  Инновационный менеджмент – комплексная составляющая качества образования
  (2019) Пшенична Любов Василівна; Pshenychna Liubov Vasylivna
  Статья посвящена раскрытию понятая инновации и инновационного менеджмента в области высшего и среднего образования. Раскрываются особенности повышения его качества средствами совершенствования методов управления образованием.
 • Документ
  Проблема формування особистості у вищій школі в контексті педагогічної спадщини А. С. Макаренка
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018) Довгополова Ганна Геннадіївна; Dovhopolova Hanna Hennadiivna
  У доповіді подано короткий зміст дослідження щодо моливості використання педагогічних погдядів А. С. Макаренка у контексті формування особистісті майбутнього фахівця у вищій школі
 • Документ
  Педагогічний потенціал дитячої літератури у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови
  (ФОП Цьома, 2018) Довгополова Ганна Геннадіївна; Dovhopolova Hanna Hennadiivna; Друженець Олена Миколаївна; Druzhenets Olena Mykolaivna
  У доповіді подано короткий зміст результатів дослідження щодо педагогічного потенціалу дитячої літератури у підготовці майбутнього вчителя іноземної мови
 • Документ
  Peculiarities of Teaching Students to Read in Foreign Languages With the Aid of Computer Technologies
  (Baltja Publishng, 2018) Довгополова Ганна Геннадіївна; Dovhopolova Hanna Hennadiivna
  The main purpose of teaching foreign languages in high school is formation and development of communicative culture of students. To acquire communicative competence in a foreign language without visiting the country where its carriers live is a very difficult task. Therefore, an important task of the teacher is creation of real and imagined situations of communication during the foreign language lessons using various methods and techniques. The scientific problem of our research is the need for analysis of process of forming foreign language reading competence of students with the help of computer technologies.
 • Документ
  Стан дослідженості проблеми організаційно-педагоічних умов підготовки магістрів педагогічної освіти в США
  (Херсонський державний університет, 2018) Довгополова Ганна Геннадіївна; Dovhopolova Hanna Hennadiivna; Степанець Микола Юрійович; Stepanets Mykola Yuriiovych
  У статті розглянуто стан дослідженості проблеми організаційно-педагогічних умов підготовки магістрів педагогічної освіти у США через вивчення аспектів досліджуваної проблеми, що висвітлюються в роботах із порівняльно-педагогічної американістики. А саме: історичний; філософський; управлінський; навчальний.