Стан дослідженості проблеми організаційно-педагоічних умов підготовки магістрів педагогічної освіти в США

Анотація
У статті розглянуто стан дослідженості проблеми організаційно-педагогічних умов підготовки магістрів педагогічної освіти у США через вивчення аспектів досліджуваної проблеми, що висвітлюються в роботах із порівняльно-педагогічної американістики. А саме: історичний; філософський; управлінський; навчальний.
The article examines the state of research of the problem of organizational and pedagogical conditions for the preparation of masters of pedagogical education in the USA through studying aspects of the problem under study, which are covered in works on comparative-pedagogical American studies. Namely: historical; philosophical; administrative; educational.
Опис
Ключові слова
вища школа, магістр, освіта, підготовка, педагог, умови, США
Бібліографічний опис
Довгополова Г. Г. Стан дослідженості проблеми організаційно-педагоічних умов підготовки магістрів педагогічної освіти в США [Текст] / Г. Г. Довгополова, М. Ю. Степанець // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2018. – Випуск LXXXI. – Том 1. – С. 20–27.