Peculiarities of Teaching Students to Read in Foreign Languages With the Aid of Computer Technologies

Ескіз недоступний
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Baltja Publishng
Анотація
The main purpose of teaching foreign languages in high school is formation and development of communicative culture of students. To acquire communicative competence in a foreign language without visiting the country where its carriers live is a very difficult task. Therefore, an important task of the teacher is creation of real and imagined situations of communication during the foreign language lessons using various methods and techniques. The scientific problem of our research is the need for analysis of process of forming foreign language reading competence of students with the help of computer technologies.
Основною метою навчання іноземних мов у вищій школі є формування та розвиток комунікативної культури учнів. Набувати комунікативну компетенцію іноземною мовою, не відвідуючи країну, де живуть її перевізники, є дуже важким завданням. Тому важливим завданням вчителя є створення реальних і уявних ситуацій спілкування під час навчання іноземної мови за допомогою різних методів і прийомів. Наукова проблема нашого дослідження полягає у необхідності аналізу процесу формування чужої мови компетентності студентів за допомогою комп'ютерних технологій.
Опис
Ключові слова
reading, high school, сomputer technologies, вища школа, читання, компютерні технології
Бібліографічний опис
Dovhopolova H. G. Peculiarities of Teaching Students to Read in Foreign Languages With the Aid of Computer Technologies / H. G. Dovhopolova // International Multidisciplinary Conference “Key Issues of Education and Scences: Development Prospects for Ukrane and Poland” Stalowa Wola, Republc of Poland, 20-21 July 2018. – Volume 5. – Stalowa Wola : Izdevnieciba “Baltja Publishng”, 2018. – P. 132–135.