Проблема формування особистості у вищій школі в контексті педагогічної спадщини А. С. Макаренка

Ескіз недоступний
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У доповіді подано короткий зміст дослідження щодо моливості використання педагогічних погдядів А. С. Макаренка у контексті формування особистісті майбутнього фахівця у вищій школі
The report contains a brief content of the research on the peculiarity of the use of pedagogical pogdady A. S. Makarenko in the context of the formation of the of a future specialist at a higher school.
Опис
Ключові слова
вища школа, А. С. Макаренко, особистість, формування, A. S. Makarenko, formation, higher school, personality
Бібліографічний опис
Довгополова Г. Г. Проблема формування особистості у вищій школі в контексті педагогічної спадщини А. С. Макаренка [Текст] / Г. Г. Довгополова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 березня 2018 року, м. Суми. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 126–129.