Тези доповідей

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Фінансова безпека в системі управління підприємством в Україні
  (2021) Федірко Н. О.; Ковтун Галина Іванівна; Fedirko N. O.; Kovtun Halyna Ivanivna
  Визначено, що досягнення підприємством стратегічних та оперативних цілей, забезпечення стійкого зростання підприємства та формування фінансових результатів його діяльності, підвищення конкурентоспроможності на зовнішньому та внутрішніх ринках, реалізація та захист фінансових інтересів визначаються наявністю та якістю системи фінансово-економічної безпеки.
 • Документ
  Джерела фінансування інноваційного розвитку України
  (2020) Сакунова Ю. О.; Ковтун Галина Іванівна; Sakunova Yu. O.; Kovtun Halyna Ivanivna
  Доведено необхідність становлення в незалежній Україні інноваційної моделі розвитку економіки, котра сприятиме модернізації виробництва, підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, покращенню експортного потенціалу країни у світовому науково-технологічному просторі, досягненню високих темпів зростання в умовах сталого економічного розвитку.
 • Документ
  Роль і значення аналізу фінансової стійкості підприємства
  (2021) Ковтун Галина Іванівна; Федірко Н. О.; Kovtun Halyna Ivanivna; Fedirko N. O.
  Визначено основні складові елементів механізму управління фінансовою стійкістю, проаналізовано роль та значення аналізу фінансової стійкості для оцінювання можливості адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища та з’ясування ступеню незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
 • Документ
  Інноваційний потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу
  (2021) Орищенко Є. М.; Ковтун Галина Іванівна; Oryshchenko Ye. M.; Kovtun Halyna Ivanivna
  Визначено, що інноваційний потенціал є важливим елементом інноваційного процесу й характеризує здатність підприємства до модернізації, котра визначає технічне лідерство і конкурентоспроможність. Доведено, що розвиток підприємств готельно-ресторанного бізнесу неможливий без впровадження стратегії інноваційного розвитку, адже інноваційна діяльність є умовою активного їх розвитку в умовах ринку.
 • Документ
  Аналіз особливостей інноваційних процесів в космічній галузі
  (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького, 2020-01) Омельяненко Віталій Анатолійович; Omelianenko Vitalii Anatoliiovych
  Сьогодні світова космічна галузь вийшла на рівень інтенсивного розвитку, що пов'язано як зі збільшенням попиту на результати космічної діяльності, так і з появою принципово нових науково-технічних рішень і технологій, що формують можливості для удосконалення ракетно-космічної техніки, що призводять до необхідності розробки відповідного інноваційного за своєю суттю організаційно-економічного забезпечення. Одним з напрямів цього є активізація виконання масштабних ресурсо– і фінансовоємних глобальних космічних проектів.
 • Документ
  Стратегічні аспекти інституційного забезпечення трансферу технологій
  (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2020-03) Омельяненко Віталій Анатолійович; Omelianenko Vitalii Anatoliiovych
  Потенційні переваги високих технологій є значними, проте вони вимагають уваги держави та значних інвестицій, що разом формують умови їх впровадження та розвитку. Інституційні стратегії забезпечення трансферу технологій мають враховувати специфіку галузевих технологій та відповідних інноваційних мереж підтримки.
 • Документ
  К вопросу об определении понятия «природно-ресурсный потенциал»
  (СумДУ, 2008) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna
  Природно-ресурсный потенциал является важнейшей составляю¬щей национального богатства. Вместе с тем остается нерешенным вопрос об определении этой экономической категории. Предложенное определение природно-ресурсного потенциала региона дает возможность раскрыть составляющие этого понятия, позволяет совершить комплексную оценку природно-ресурсного потенциала.