Інноваційний потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Визначено, що інноваційний потенціал є важливим елементом інноваційного процесу й характеризує здатність підприємства до модернізації, котра визначає технічне лідерство і конкурентоспроможність. Доведено, що розвиток підприємств готельно-ресторанного бізнесу неможливий без впровадження стратегії інноваційного розвитку, адже інноваційна діяльність є умовою активного їх розвитку в умовах ринку.
It is determined that the innovation potential is an important element of the innovation process and characterizes the ability of the enterprise to modernize, which determines the technical leadership and competitiveness. It is proved that the development of hotel and restaurant business enterprises is impossible without the implementation of the strategy of innovative development, because innovation is a condition for their active development in market conditions.
Опис
Ключові слова
інноваційний потенціал, модернізація, інноваційна діяльність, інноваційні можливості, innovation potential, modernization, innovation activity, innovation opportunities
Бібліографічний опис
Орищенко Є. М. Інноваційний потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу [Текст] / Є. М. Орищенко, Г. І. Ковтун // Наукові та освітні трансформації в сучасному світі : збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції, (м. Чернігів, 15 липня 2021 року) / Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій. – Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2021. – С. 131–133.