Роль і значення аналізу фінансової стійкості підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Визначено основні складові елементів механізму управління фінансовою стійкістю, проаналізовано роль та значення аналізу фінансової стійкості для оцінювання можливості адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища та з’ясування ступеню незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
The main components of the financial stability management mechanism are identified, the role and importance of financial stability analysis for assessing the possibility of adaptation of the enterprise to environmental conditions and determine the degree of independence of the enterprise from external sources of financing.
Опис
Ключові слова
фінансова стійкість, платоспроможність, фінансовий менеджмент, грошові потоки, рентабельність, financial stability, solvency, financial management, cash flows, profitability
Бібліографічний опис
Ковтун, Г. І. Роль і значення аналізу фінансової стійкості підприємства [Текст] / Г. І. Ковтун, Н. О. Федірко // Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, (Одеса, 11 листопада 2021 року). – Одеса : Державний університет «Одеська політехніка», 2021. – С. 60–62.