Фінансова безпека в системі управління підприємством в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Визначено, що досягнення підприємством стратегічних та оперативних цілей, забезпечення стійкого зростання підприємства та формування фінансових результатів його діяльності, підвищення конкурентоспроможності на зовнішньому та внутрішніх ринках, реалізація та захист фінансових інтересів визначаються наявністю та якістю системи фінансово-економічної безпеки.
It is determined that the achievement of strategic and operational goals, ensuring sustainable growth of the enterprise and the formation of financial results of its activities, increasing competitiveness in foreign and domestic markets, realization and protection of financial interests are determined by the availability and quality of financial and economic security.
Опис
Ключові слова
фінансова безпека, конкурентоспроможність, банкрутство, фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, financial security, competitiveness, bankruptcy, internal and external factors
Бібліографічний опис
Федірко, Н. О. Фінансова безпека в системі управління підприємством в Україні [Текст] / Н. О. Федірко, Г. І. Ковтун // Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Херсон, 23 червня 2021 р.). – Херсон : ХНТУ, 2021. – С. 230–232.