Стратегічні аспекти інституційного забезпечення трансферу технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Анотація
Потенційні переваги високих технологій є значними, проте вони вимагають уваги держави та значних інвестицій, що разом формують умови їх впровадження та розвитку. Інституційні стратегії забезпечення трансферу технологій мають враховувати специфіку галузевих технологій та відповідних інноваційних мереж підтримки.
The potential benefits of high technology are significant, but they require government attention and significant investment, which together shape the conditions for their implementation and development. Institutional strategies for technology transfer should take into account the specifics of sectoral technologies and relevant innovative support networks.
Опис
Ключові слова
інновації, інноваційна система, стратегія розвитку, innovations, innovation system, development strategy
Бібліографічний опис
Омельяненко, В. А. Стратегічні аспекти інституційного забезпечення трансферу технологій [Текст] / В. А. Омельяненко // Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та практика реалізації : збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 11 березня 2020 року, м. Херсон / за ред. Н. С. Танклевської. ‒ Херсон : ХДАУ, 2020. ‒ С. 131‒133.