Наукові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку територій: інноваційний аспект
  (2023) Омельяненко Олена Миколаївна; Omelianenko Olena Mykolaivna; Омельяненко Віталій Анатолійович; Omelianenko Vitalii Anatoliiovych; Ячменик Марина Михайлівна; Yachmenyk Maryna Mykhailivna; Єрмакова Ольга; Yermakova Olha; Підоричева Ірина; Pidorycheva Iryna; Ілляшенко Наталія; Illiashenko Nataliia; Тєлєтова Світлана Григорівна; Tielietova Svitlana Hryhorivna; Тєлєтов Олександр; Tielietov Oleksandr; Петрова Ірина; Petrova Iryna; Скиба Ольга Олександрівна; Skyba Olha Oleksandrivna; Вороненко В’ячеслав; Voronenko V’iacheslav; Литвиненко Світлана; Lytvynenko Svitlana; Юрченко Олександр; Yurchenko Oleksandr; Ілляшенко Сергій; Illiashenko Serhii
  В монографії розглянуто широкий спектр актуальних проблем інфраструктур ного забезпечення сталого розвитку територій. Особливу увагу приділено інноваційним аспектам розвитку інфраструктури на локальному рівні. Для викладачів, аспірантів і здобувачів освіти економічних та технічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління розвитком територій.
 • Документ
  Шляхи підвищення інноваційної активності сучасних підприємств
  (2019) Боковець В. В.; Bokovets V. V.
  The innovative way of economic development of Ukraine, based on the restructuring of the sectors of the national economy with the further growth of the share of high-tech enterprises in the structure of production and production is the only possible direction for the development of the economy of the country in the context of globalization of production, world markets and increased competition between producers. The urgent task for every industrial enterprise is to provide innovative activity that meets market requirements and consumer expectations, maintaining its high level is a prerequisite for increasing the competitiveness of the business entity. The purpose of the article is to determine the essence of innovation activity of light industry, identify the factors that impede the implementation and development of their innovation activities, as well as review the proposed approaches to eliminate them. I he main type of innovation for light industry is technological innovation through the creation and acquisition of machinery and equipment, as well as through research and development in the field of clothing, leather and raw materials processing technologies. As a result of technological innovations, enterprises have the opportunity to reduce taxable profit on the cost of equipment purchased, which also contributes to the innovation activity of enterprises. To a lesser extent, light industry organizations are focused on developing marketing and organizational innovations. To enhance the innovation activity of economic entities requires the management and coordination of the actions of all its entities, as well as the integration of all interested structures, including the state, in the implementation of innovations the formation of appropriate innovation infrastructure. The results of intensification of innovative activity of the enterprise will be improvement of financial condition and, ultimately, increase of competitiveness of the organization and its production.
 • Документ
  Інновації і трансфер технологій: методи, моделі та механізми управління
  (Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань, 2023-03)
  В монографії розглянуто широкий спектр актуальних проблем інноваційного розвитку і трансферу технологій та їх впливу на розвиток національної економіки. Особлива увага надається стратегічним аспектам розвитку високотехнологічних секторів національної інноваційної системи. Для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційним розвитком.
 • Документ
  Territory of Innovations: Best Practices for Sustainable Development at the Local Level
  (2022) Омельяненко Віталій Анатолійович; Прокопенко О.; Тірто Т.; Omelianenko Vitalii Anatoliiovych; Prokopenko O.; Tirto T.
  The digest presents materials of analytical stage of international scientific and educational project and contains the research results on various aspects of innovation tools to promote the goals of sustainable development at the local level. The digest is an organic combination of theoretical and practical author's developments, prepared on the basis of empirical analysis of the EU experience; conceptual bases of formation of innovation policy of regional development in the country as a whole and actual experience of decentralization in regions and its impact on social and economic sphere of regions.
 • Документ
  Сталий розвиток старопромислових регіонів України: інноваційний вимір
  (2021) Омельяненко Віталій Анатолійович; Omelianenko Vitalii Anatoliiovych
  В монографії розглянуто широкий спектр актуальних проблем сталого розвитку старопромислових регіонів та запропоновано шляхи їх вирішення на основі інновацій. Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми розвитку регіонів та управління інноваційними процесами.
 • Документ
  National Development Goals: Innovation Framework
  (Agenda Publishing House Limited, 2020-06)
  Monograph is devoted to the research of theoretical and practical aspects of innovation based national development issues. Different methodic approaches and economic mechanisms to provide innovation development at the regional, national and international levels are considered. Scientifically based recommendations to achieve economic, financial, social and ecological aims of the national development are given.
 • Документ
  Безпековий компонент управління розвитком космічної галузі
  (Видавничий дім "Інтернаука", 2020-04) Омельяненко Віталій Анатолійович; Omelianenko Vitalii Anatoliiovych
  Космічна галузь має стратегічне значення та за темпами розвитку перевершує більшість промислових галузей і має значне економічне та інноваційне значення для держави. Водночас актуалізуються нові завдання та виклики у сфері національної безпеки та оборони, що призводить до необхідності вироблення нових стратегій. Розвиток космічної галузі варто розглядати як міжнародний фактор технологічної безпеки держави. Поєднання цих цілей вимагає ефективної політики, що буде окреслювати національні інноваційні пріоритети та інституціоналізацію їх розвитку. Тому метою дослідження є аналіз основних складових розвитку космічної галузі в рамках безпекового аспекту. Проведений аналіз показав, що в Україні проблеми космічної галузі розглядаються переважно в контексті секторального інноваційного розвитку. При цьому у меншій мірі розглядаються питання, пов’язані з особливостями управління трансфером технологій та його міжнародним аспектом на всіх етапах життєвого циклу космічної техніки. Безпековий аспект розвитку галузі передбачає ефективність та узгодженість технологічного, виробничого, інституціонального та кадрового забезпечення проектів, які необхідно розглядати як в рамках національної інноваційної системи, так і з точки зору міжнародного інноваційно-технологічного співробітництва. Огляд стратегічних орієнтирів розвитку космічної сфери України показав орієнтацію на національні програми розвитку та появу все більшого числа ініціатив підтримки розвитку різних галузей, що входять до технологічного пакету космічної галузі, зі слабкою координацією між ними. За результатами дослідження розроблено напрямки розвитку космічної галузі, що враховують можливість реалізації стратегії міжнародного співробітництва та міжгалузевих проектів. Запропоновано розглядати ряд стратегій країни в секторі космічних технологій залежно від існуючого технологічного потенціалу, можливостей і цілей розвитку.