National Development Goals: Innovation Framework

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-06
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Agenda Publishing House Limited
Анотація
Monograph is devoted to the research of theoretical and practical aspects of innovation based national development issues. Different methodic approaches and economic mechanisms to provide innovation development at the regional, national and international levels are considered. Scientifically based recommendations to achieve economic, financial, social and ecological aims of the national development are given.
Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів інноваційних основ питань національного розвитку. Розглядаються різні методичні підходи та економічні механізми забезпечення інноваційного розвитку на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Даються науково обґрунтовані рекомендації щодо досягнення економічних, фінансових, соціальних та екологічних цілей національного розвитку.
Опис
Ключові слова
institutions, national development, innovation activities, human capital, innovation policy, management, economic mechanisms, strategy, інститути, національний розвиток, інноваційна діяльність, людський капітал, інноваційна політика, управління, економічні механізми, стратегія
Бібліографічний опис
National Development Goals: Innovation Framework [Text] : Monograph / ed. by O. Prokopenko, V. Omelianenko. – London, United Kingdom : Agenda Publishing House Limited, 2020. – 168 р.