Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах трансформаційного періоду
  (2020) Поляничко Анжела Олександрівна; Polianychko Anzhela Oleksandrivna; Гончаренко Олена Володимирівна; Honcharenko Olena Volodymyrivna; Знобей Олексій Володимирович; Znobei Oleksii Volodymyrovych; Іонова Ірина Миколаївна; Ionova Iryna Mykolaivna; Кирилюк Ганна Василівна; Kyryliuk Hanna Vasylivna; Клочко Олексій Олександрович; Klochko Oleksii Oleksandrovych; Луценко Олена Анатоліївна; Lutsenko Olena Anatoliivna; Полякова Ольга Михайлівна; Poliakova Olha Mykhailivna; Пономаренко Людмила Іванівна; Ponomarenko Liudmyla Ivanivna; Ратєєва Вікторія Олександрівна; Ratieieva Viktoriia Oleksandrivna; Шевченко Таїсія Станіславівна; Shevchenko Taisiia Stanislavivna; Шпиг Наталія Олександрівна; Shpyh Nataliia Oleksandrivna
  Навчально-методичний посібник містить теоретичні розвідки щодо технологізації соціальної роботи і соціальної допомоги. Окремим розділом представлено технології інституційно-організаційного забезпечення і реалізації соціальної роботи і соціальної допомоги. У виданні розробленими є технології реалізації соціальної роботи і соціальної допомоги в контексті їх деінституалізації. Посібник адресовано працівникам соціальних служб, студентам і магістрантам спеціальності 231 «Соціальна робота» і 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», соціальним працівникам і соціальним педагогам, практичним психологам, які використовують у своїй діяльності технології соціальної роботи і соціальної допомоги.
 • Документ
  Інноваційні моделі надання соціальних послуг
  (ФОП Цьома С. П., 2018) Клочко Олексій Олександрович; Klochko Oleksii Oleksandrovych
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інноваційні моделі надання соціальних послуг» укладений згідно вимог Європейської кредитно-трансферної системи та відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму (спеціальності) «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Структура комплексу передбачає опис навчальної дисципліни, висвітлення змісту лекційних та практичних (семінарських) занять, питань для самоконтролю, завдань для самостійної роботи, пакету тестових вправ і комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни, списку літератури, пропонованої для вивчення курсу.
 • Документ
  Етика фахівця соціальної сфери у схемах і коментарях
  (ФОП Цьома С.П., 2018) Клочко Олексій Олександрович; Klochko Oleksii Oleksandrovych
  У навчальному посібнику подано головні засади професійної етики фахівця соціальної сфери, характеризується система моральних норм у соціальній роботі. Висвітлюються особливості реалізації етичних обов’язків у професійній діяльності фахівця соціальної сфери. Навчальний матеріал посібника побудовано у вигляді опорних схем і таблиць, а також текстових пояснень до них. Видання призначене для викладачів та студентів спеціальностей «Соціальна робота» і «Соціальне забезпечення», а також для соціальних педагогів, соціальних працівників і фахівців із надання соціальної допомоги.
 • Документ
  Організаційно-адміністративна робота в пенітенціарній системі України
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Клочко Олексій Олександрович; Klochko Oleksii Oleksandrovych
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Організаційно-адміністративна робота в пенітенціарній системі України» укладений згідно вимог Європейської кредитно-трансферної системи та відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму (спеціальності) «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Структура комплексу передбачає опис навчальної дисципліни, висвітлення змісту лекційних та практичних (семінарських) занять, питань для самоконтролю, завдань для самостійної роботи, пакету тестових вправ і комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни, списку літератури, пропонованої для вивчення курсу.
 • Документ
  Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Клочко Олексій Олександрович; Klochko Oleksii Oleksandrovych
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки» укладений згідно вимог Європейської кредитно-трансферної системи та відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напрямів (спеціальностей) «Соціальна педагогіка»; «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Структура комплексу передбачає опис навчальної дисципліни, висвітлення змісту лекційних та практичних (семінарських) занять, питань для самоконтролю, завдань для самостійної роботи, пакету тестових вправ і комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни, списку літератури, пропонованої для вивчення курсу.
 • Документ
  Інноваційні моделі надання соціальних послуг
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Клочко Олексій Олександрович; Klochko Oleksii Oleksandrovych
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інноваційні моделі надання соціальних послуг» укладений згідно вимог Європейської кредитно-трансферної системи та відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму (спеціальності) «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Структура комплексу передбачає опис навчальної дисципліни, висвітлення змісту лекційних та практичних (семінарських) занять, питань для самоконтролю, завдань для самостійної роботи, пакету тестових вправ і комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни, списку літератури, пропонованої для вивчення курсу.